СПИСЪК НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ,
С КОИТО ДКЦ ИМА ДОГОВОРИ

ehif
ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАД
http://www.ehif.eu/
координатор – Стиляна Букарева
тел. 02/9230 273


ЗОК „Фи Хелт” АД
http://www.fihealth.bg/
координатор – Анна Джелепска
тел. 02/9230 273


„ДЗИ – Животозастраховане” АД
http://dzi.bg/
координатор – Лиляна Николова
тел. 02/9230 519


ЗАД „България” АД
http://www.bgzdrave.bg/
координатор – Лиляна Николова
тел. 02/9230 519


„Токуда” здравноосигурителен фонд – АД
http://www.tokudazof.bg/
координатор – д-р Стиляна Букарева
тел. 02/9230 273


Здравноосигурителна компания „Надежда” АД
http://www.zoknadejda.bg/
координатор – Стиляна Букарева
тел. 02/9230 273


ОЗОФ „Доверие” АД
http://www.ozof-doverie.com/
координатор – Анна Джелепска
тел. 02/9230 273


ЗОД „Булстрад-Живот” АД
http://дзо.com
координатор – Лиляна Николова
тел. 02/9230 519


„Здравноосигурителен институт” АД
http://www.zoibg.com/
координатор – Стиляна Букарева
тел. 02/9230 273

Mediko21
Медико-21
http://www.medico-21.net/
координатор – Анна Джелепска
тел. 02/9230 273

uniqa_logo
ЗК „УНИКА“ АД
http://www.uniqa.bg
координатор – Стиляна Букарева
тел. 02/9230 273


ЗД „Евроинс“АД
http://www.euroins.bg/
координатор Стиляна Букарева,
тел. 029230273.