image1 image2 image3 image4
Медицински дейности
Покажи информациятаСкрий информацията График/Ценоразпис


Цени за пациенти без направления по НЗОК:

Ценоразпис Цена
Първичен преглед Професор: 60.00 лв.

Доцент: 50.00 лв.

Нехабилитиран: 40.00 лв.

Вторичен преглед /за проследяване/ 50% от първичния
Мед. свидетелства /за работа,за чужбина, за брак, за шофьор кат. С, В и др./

за всеки преглед по

15.00 лв.
Преглед на чужд език + 30.00 лв.
Инжекции
Подкожна инжекция 5.00 лв.
Мускулна инжекция 7.00 лв.
Венозна инжекция 10.00 лв.
Поставяне на абокат и венозна инфузия 35.00 лв.
Вземане на намазки за микробиологично изследване 5.00 лв.
Венепункция 2.50 лв.
Капилярна кръв 1.00 лв.
Пункции
Пункция на костен мозък 45.00 лв.
Пункции – костна биопсия 45.00 лв.
Пункция на става 30.00 лв.
Превръзки
Асептична малка-първична 15.00 лв.
Асептична средна-първична 18.00 лв.
Асептична голяма-първична 24.00 лв.
Вторична асептична – малка 6.00 лв.
Вторична асептична-средна 9.00 лв.
Вторична асептична-голяма 12.00 лв.
Септична – малка 45.00 лв.
Септична – средна 60.00 лв.
Септична – голяма 75.00 лв.
ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „АЛЕКСАНДРОВСКА”     Тел. 02/9230 750     Работно време: 8.00 - 19.00 ч.