image1 image2 image3 image4
Неврология и невропсихология
Телефон02/ 9230 990, 750
Покажи информациятаСкрий информацията График/Ценоразпис

 

График Aмбулаторни прегледи Профилактични прегледи Домашни прегледи
Д-р Юлия Петрова
тел. 02/9230 953, 990
Вторник
Вторник
Сряда
10.00 – 13.00
14.00 – 16.00
10.00 – 13.00
Вторник 16.00 – 19.00
Д-р Георги Ангов
(невролог, отоневролог)
тел. 02/9230 990
Понеделник 14.00 – 18.00 Понеделник

Вторник

18.00 – 20.00

16.00 – 20.00

Д-р Ирен Петрова
тел. 02/9230 547, 990
Вторник
Четвъртък
14.00 – 17.30
14.00 – 18.00
Вторник
Четвъртък
17.30 – 19.00
18.00 – 19.00
Доц. д-р Олга Григорова
тел. 02/9230 665, 990
Понеделник
Четвъртък
10.00 – 14.00
11.00 – 15.00
Понеделник
Четвъртък
14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

Д-р Александър Оскар
тел. 02/9230 576, 990
Вторник 16.00 – 18.00 Вторник 18.00 – 19.00
Д-р Елисавета Енишейнова
(ЕЕГ, ЕМГ)
тел. 02/9230 942
От понед.
до четв.
10.00 – 13.30 От понед.
до четв.
13.30 – 14.30
Доц. д-р Чайка Дикова
тел. 02/9230 990
Четвъртък

Петък

8.30 – 13.00

9-13 / 14-16

Петък 16.00 – 17.00
Д-р Силвия Андонова
тел. 02/9230 355, 990
Сряда 14.00 – 18.00 Вторник
Сряда
14.00 – 18.00
18.00 – 20.00

Лекари само на платен прием:

Име Телефон Име Телефон
*Чл.-кор. проф. Лъчезар Трайков 02/9230 544, 251
(записване от 14 – 15.30ч.)
Д-р Шима Мехрабиан 02/9230 544, 251
(записване от 14 – 15.30ч.)
Проф. д-р Силвия Чернинкова
(невролог, невроофталмолог)
02/9230 466 Доц. д-р Юлия Петрова 02/9230 781, 947, 251
Доц. д-р Николай Никоевски 0888 928 982 Д-р Елисавета Енишейнова
(ЕЕГ, ЕМГ)
02/9230 990
Гергана Тодорова
невропсихолог
0886 833 312 Д-р Искра Трайкова 02/9230 319
Д-р Георги Георгиев
мануална терапия
02/9230 490, 0878 817 499 02/9230 990


Цени за пациенти без направления по НЗОК:

Ценоразпис Цена
Първичен преглед Професор: 60.00/*80.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% от първичния
Доплерова сонография на каротидни и вертебрални съдове 30.00 лв.
Доплер сонографско мониториране на вертебрални съдове 40.00 лв.
Доплерова сонография на артерии на крайници 30.00 лв.
Доплерова сонография на вени на крайници 30.00 лв.
Доплерова сонография на екстра и интракраниалните съдове 50.00 лв.
Мониториране – функционални проби 45.00 лв.
Доплерова сонография – мониториране за емболи 50.00 лв.
Ехография на каротидни съдове – цветен и power Доплер 20.00 лв.
Контрастно ехографско изследване 100.00 лв.
Транскраниална ехография – цветен и power Доплер 30.00 лв.
Ехография на екстракраниални и интракраниални съдове 50.00 лв.
Ехография на периферни съдове 35.00 лв.
Изследване на периферната вегетативна нервна система 40.00 лв.
Изследване на централната вегетативна нервна система 40.00 лв.
ЕМГ /електромиография/ включва пълен запис на направените изследвания /предоставен на хартиен носител/ с клинична интерпретация на резултатите:
– а) изследване на карпален синдром
– б) изследване на кубитален синдром
50.00 лв.
50.00 лв.
/включва изследване на проводимост по двигателни и сетивни влакна, инчинг/. В случай, че се налага разширено изследване с иглен електрод, пациентът заплаща и цената на електрода/ 25.00 лв.
-в) изследване на лицев нерв /включва изследване за проводимост на лицевия нерв, блик рефлекс/ 50.00 лв.
-г) изследване на радикулерен синдром 70.00 лв.
/включва двустранно изследване за проводимост по двигателните и сетиввни влакна, двигателни и сетивни отговори, F-вълни, Н-рефлекс/. В случай, че се налага разширено изследване с иглен електрод на параспиналната мускулатура и крайниците, пациентът заплаща допълнително цената на електрода 25.00 лв.
-д) изследване на миастенен синдром 70.00 лв.
/включва неврография на три нерва и репетативна стимулация с Ниски и високи честоти/. В случай, че се налага разширено изледване с иглен електрод, пациентът заплаща допълнително цената на електрода 25.00 лв.
-е) изследване на полиневритен синдром 70.00 лв.
/включва неврография на двигателните и сетивни влакна на нервите на четирите крайника/. В случай, че се налага разширено изследване с иглен електрод, пациентът заплаща допълнително цената на 25.00 лв.
– ж) изследване за болест на двигателния неврон /включва неврография на четирите крайника и изследване с иглев електрод на крайниците и езика/ 125.00 лв.
-з) изследване на миогенна увреда /включва неврография на два двигателни и сетивни нерва на горен и долен крайник, едностранно изследване с иглен електрод на проксимални и дистални мускули на крайниците с количествен анализ на потенциалите/ 125.00 лв.
Консуматив за ЕЕГ и ЕМГ /по здравна каса/ доплащане от пациент 35.00 лв.
ЕЕГ /включва 30 минутен чист запис по международната система 10-20, описание за записа и клинично заключение/ 50.00 лв.
ЕЕГ + консултация 60.00 лв.
ЕЕГ-изследване на съня – запис 2 часа 150.00 лв.
ОТОНЕВРОЛОГИЯ
Видеонистагмография

35.00 лв.
Ротационен тест 30.00 лв.
Постурография 25.00 лв.
Аудиометрия 20.00 лв.
Хармоничен синсусоидален акцелерационен тест 50.00 лв.
Velociti step test 50.00 лв.
Video head impulse test 50.00 лв.
ОФТАЛМОНЕВРОЛОГИЯ
Определяне на зрителна острота 10.00 лв.
Екзофталмометрия 8.00 лв.
Кинетична периметрия с кугел-периметър 15.00 лв.
Биомикроскопия на преден очен сегмент 15.00 лв.
Офталмоскопия 15.00 лв.
Изследване на двойни образи и анализ 20.00 лв.
Офталмоневрология: определяне на зрителна острота + екзофталмография + кинетична периметрия с кугелпериметър + биомикроскопия на преден очен сегмент + офталмоскопия + изследване на двойни образи и анализ /пакетна цена/ 50.00 лв.
Компютърна периметрия с Д и КОМ-периметър 20.00 лв.
Офталмоневрология + Компютърна периметрия с Д и КОМ-периметър /пакетна цена/ 70.00 лв.
МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ
Първичен преглед – мануална диагностика и терапия 45.00 лв.
Вторичен преглед – мануална диагностика и терапия 30.00 лв.
НЕВРОПСИХОЛОГИЯ
Психологична консултация 30.00 лв.
Невропсихологично изследване – обща оценка 30.00 лв.
Невропсихологично изследване – когнитивен профил 50.00 лв.
Невропсихологично изследване при афазия 40.00 лв.
Невропсихологична терапевтична сесия 20.00 лв.
ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „АЛЕКСАНДРОВСКА”     Тел. 02/9230 750     Работно време: 8.00 - 19.00 ч.