ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ, ПОДОБРЯВАЩ ДОСТЪПА В ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ

ДКЦ „Александровска“ стартира изпълнението на проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” по Договор за субсидия № В2.9а.05/15.12.2017 г., който се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и Националните фондове на страните участнички във Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020).
Основна цел на проекта е да подобри достъпа до първичната здравна помощ на населението, и по-специално на нуждаещите се групи, по отношение на социално значимите болести, и което се намира в отдалечени или труднодостъпни региони в трансграничната област.
Основната дейност на ДКЦ „Александровска” ще бъде свързана с подпомагането на дейностите изпълнявани от МБАЛ Девин, провеждане на профилактични прегледи и организиране на дейност за телемедицина за целите на проекта.
Важен резултат от реализиране на проектните дейности ще бъде предоставянето на достъп на пациентите до високоспециализирана консултация със специалисти в рамките на изградената връзка за телемедицина между МБАЛ Девин и ДКЦ „Александровска”.

05/02/2018


ЛЕЧЕНИЕ С БОТУЛИНОВ ТОКСИН Е НОВАТА УСЛУГА В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Неврологът д-р Елисавета Енишейнова използва ботулинов токсин за лечение на неврологични заболявания, свързани с неволеви мускулни контракции на отделни мускули или мускулни групи (т.нар. фокални/сегментни мускулни дистонии) и повлияване на мускулната скованост при заболявания на ЦНС. Тя обясни, че приложен в оптимални дози и в определени точки, препаратът предизвиква временна парализа на инжектираните мускули, с което временно се намалява патологичната мускулна свръхактивност – напр. на лицевите мускули (при оро-мандибуларни дистонии, блефароспазъм, хемилицев спазъм, патологични съдружни движения след увреда на лицевия нерв), абнормни движения в мускулите на шията, раменния пояс, стъпалото и др. Това са неволеви и затова неконтролирани движения, свързани с нарушения в регулацията на мускулния тонус. Болните извършват гримаси, трепкане на клепачите и дори пълно неволево затваряне на очите, неконтролирани движения в долната челюст, предизвикващи отваряне на устата, прехапване на езика, неволево извиване на шията, главата, повдигане на рамото и пр., които са особено мъчителни.

„За пациентите с такъв тип фокални дистонии ботулиновият токсин е първото и засега единственото ефективно средство за облекчаване на симптоматиката и подобряване качеството на живот, твърди специалистката. Тя уточни, че не трябва да се остава с погрешно впечатление, че инжектирането на ботулинов токсин ще възвърне мускулната сила в засегнатите крайници – напр. след преживян инсулт, при детска церебрална парализа, множествена склероза и други заболявания, свързани с повишен мускулен тонус. Намаляването на мускулните контрактури обаче значително би разширило обема на физиотерапевтичните и рехабилитационните процедури, а с това и възстановяването на болните. В тези случаи ботулиновият токсин има своето място и приложение и трябва да се разглежда като част от общата медикаментозна и рехабилитационна програма. Медикаментът се използва удачно и при хиперхидроза и определено има място в профилактиката на честите мигренозни пристъпи“, подчерта невроложката.

Поради особеностите си в механизма на действие, ефектът на ботулиновия токсин не настъпва веднага. Пикът на действие е обикновено към втората седмица и се задържа в рамките на няколко месеца. Повторно инжектиране се налага обикновено в диапазон от 4 до 6 месеца или при изчерпване на ефекта. Понякога, ако дозата се окаже недостатъчна, може да се прибавят допълнително единици от ботулинов токсин с цел оптимизиране на ефекта след 2 до 3 седмици.

В ДКЦ „Александровска“ д-р Енишейнова прилага ботулинов токсин за лечение предимно на фокални дистонии – блефароспазъм, оро-мандибуларни дистонии, тортиколис. Видеото представя ефекта от лечението с ботулинов токсин при пациентка с графоспазъм (неволево схващане на мускулите на пръстите на ръката при писане), където ясно се виждат симптомите преди и корекцията две седмици след инжектирането на медикамента в таргетните мускули. Със специален иглен електрод и под електромиографски контрол д-р Енишейнова отдиференцира флексорите на дисталните фаланги на пръстите на дясната ръка в областта на предмишницата и инжектира селективно в тях ботулинов токсин, без да засяга останалите мускули. В резултат на това мускулната слабост и затрудненията в движенията на пръстите са преодолени, а желаният ефект – постигнат.

Молекулата на ботулиновия токсин е изключително чувствителна на температурни, дори и на механични въздействия, което налага да се прилага и съхранява съобразно изискванията на производителя. Засега лечението с ботулинов токсин не се реимбурсира от Здравната каса и се заплаща изцяло от пациента. Цената варира според броя инжектирания на медикамента и е индивидуален за всеки пациент до постигане на желания ефект. Ръководството на ДКЦ „Александровска“ полага усилия за пълно или частично заплащане на процедурата от НЗОК, имайки намерения и готовност да я прилага рутинно занапред, в крак със съвременните алгоритми на поведение в страните от Европа и света. Информация и записване на тел.: 02/9230 942, всеки делничен ден от 10 до 14 ч.

23/10/2017


ДИАГНОСТИКА НА ДИХАТЕЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН СТАРТИРА В ДКЦ “АЛЕКСАНДРОВСКА”

Полисомнографията е специален метод за диагностика на дихателните нарушения по време на сън и включва наблюдение, записване и разчитане на различни параметри по време на сън.
·        електроенцефалофрафия (ЕЕГ) – биоелектричната мозъчна активност
·        електроокулография (ЕОГ) – електрическа активност на очните ябълки
·        електромиография (ЕМГ) – следене активността на мускулатурата
·        електрокардиограма (ЕКГ) – запис на сърдечната дейност
·        оксиметрия – измерване степента на насищане с кислород на кръвта
Изследването регистрира дихателните движения и потока на въздуха през носа и устата, движенията на краката и позицията на тялото, хъркането, промените в сатурацията (определяне нивото на кислорода в артериалната кръв), както и продължителността на фазите на съня. Изследването е напълно безболезнено и продължава от 8 до 10 часа. Извършва се с помощта на полисомнограф и се състои от две части: в първата се прави запис на съня за оценка дихателните нарушения по вид и степен, а по време на втората (при необходимост) титриране с апарат СРАР за определяне на терапевтично налягане. За целта пациентът преспива една нощ в оборудвана лаборатория за изследване на съня. Множество електроди се прикрепят към главата и различни части на тялото. По тях се провеждат електрични сигнали до записващо устройство. Тези сигнали отразяват активността на мозъка и мускулната активност. На гръдния кош и корема се поставят колани, за регистрация на дишането. На пръста се поставя пулсоксиметър, който измерва кислородното насищане на артериалния хемоглобин и пулса. Информацията, която постъпва в датчиците, се обработва с помощта на компютърни програми и се представя графично като полисомнограма.
Цената на изследването е 150 лева, която включва полисомнография с титриране с апарат СРАР в една нощ.
Екипът, извършващ диагностиката на дихателните нарушения по време на сън е с над 10 годишен опит в областта. Всички членове са специалисти в областта на неинвазивната вентилация, която се извършва както амбулаторно, така и в болнична обстановка в Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести (при необходимост). Тел. за контакти: 02/92 30 556; 02/92 30 325.

02/10/2017


БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА”

departments_rheumatology-464x287 От 10 ноември, в продължение на един месец, всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 ч., Ревматологичният център в ДКЦ “Александровска” организира безплатни  прегледи за ранна профилактика на ревматоидния артрит. По преценка на ревматолога ще се осъществява и ехография на стави. Желаещите да се прегледат могат да си запишат час всеки четвъртък от 12.00 до 16.00 часа и петък от 09.00 до 15.00 часа на тел. 02/ 9230 592,/750/.

Ревматоидният артрит е хронично прогресиращо, възпалително заболяване с периоди на изостряне и затихване, което води до деструкции на ставите и инвалидизиране на болния. Засяга предимно хора в активна възраст между 40 и 55 години, а в последно време границата пада до 25 години. Нерядко протича със системни прояви, със засягане на вътрешните органи – съдове, очи, бели дробове, сърце, периферна нервна система. Симптомите, които трябва да изострят вниманието на пациентите са болка, оток и скованост в няколко стави, с продължителност най-малко шест седмици. Характерните ставни зони на засягане са китките и ставите на пръстите на ръцете. Оплакванията се засилват нощем и рано сутрин. Характерна е сутрешната скованост с продължителност най-малко един час.

08/11/2016


В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ВЕЧЕ ФУНКЦИОНИРА РЕВМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

image_1059262_121 От края на м. октомври, в ДКЦ „Александровска“ стартира дейност Ревматологичен център, в който се провежда съвременна диагностика и инфузионно лечение на болни с ревматологични проблеми – възпалителни ставни заболявания – ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит, реактивни артрити, системни заболявания на съединителната тъкан – системен лупус еритематозус, васкулити и др., дегенеративни и обменни ставни заболявания – подагра, полиартроза, коксартроза, гонартроза, спондилоза, болести на извънставните меки тъкани – ентезопатии, теносиновити, периартрити, костни заболявания, паранеопластични синдроми и др.

Освен прегледи на опорно-двигателния апарат, кабинетът предлага и други медицински услуги – назначаване и интерпретация на лабораторни изследвания в обем за извънболничната помощ, анализ на изследванията от калциево-фосфорната обмяна, рентгенографии и др. образни изследвания, ехография на стави /артросонография /, анализ на ДХА измерванията на костна плътност, ставни и периставни пункции /артроцентези/, инфузии на медикаменти и биологични препарати за лечение на ревматологичните заболявания.

Ревматологичният център работи с направления по НЗОК, всеки вторник и четвъртък от 14-18ч., както и медицински услуги в удобни за пациентите часове. Тел. за записване: 02/ 9230 750, 9230 592, 9230 598.

Здравно неосигурените пациенти и тези с прекъснати здравно-осигурителни вноски могат да бъдат прегледани и изследвани срещу заплащане.

04/11/2016


НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЗАПИСВАНЕТО ЗА ПРЕГЛЕД ПРИ ДЕТСКИ ОЧЕН СПЕЦИАЛИСТ

ochen
С оглед голямата натовареност на специалистите в Детски очен кабинет и невъзможността един служител да отговаря едновременно на няколко обаждания, ДКЦ “Александровска” въвежда нова организация в записването за консултативни прегледи при специалистите:

  • на място (препоръчително);
  • на тел.: 02/9230 576 в интервала 9.00-12.00 и 14.00-16.00 ч.;
  • на e-mail: detski.ochen.kabinet@gmail.com. В рамките на 24 часа ще бъде върнат отговор с датата и часа за прегледа. Предпочитанията за конкретен лекар е необходимо да бъдат вписани в мейла.

16/09/2016


ЕЕГ И ЕМГ ПО ЗДРАВНА КАСА В ДКЦ “АЛЕКСАНДРОВСКА”. МОДЕРЕН АПАРАТ ОТКРИВА НАРУШЕНИЯ НА НЕРВИТЕ

13405137_10154246138471738_1119806248_o
ДКЦ „Александровска” разполага с един от най-добрите апарати в България за диагностика на централната и периферната нервна система. Изследванията (ЕЕГ и ЕМГ) се извършват с направлиние по НЗОК от д-р Елисавета Енишейнова – специалист по неврология и неврофизиология с международен опит и известност. Д-р Енишейнова преглежда от понеделник до четвъртък в кабинет, локализиран на първия етаж на неврологичната клиника, от 10.00-13.30ч., тел. за записване: 02/9230 990.


Електромиографията
(ЕМГ) е електрофизиологично изследване за диагностика на мускулната и на периферната нервна система при възпалителни процеси, плексити, невралгии, дископатия, полиневропатия и ишиас. Използва се при слабост и болки в крайниците, тремор, мускулна атрофия, промени при ендокринни заболявания, диабетна полиневропатия и др. ЕМГ се провежда при различни състояния на мускулите – в покой, под напрежение, при произволно съкращение. Апаратът е на високо технологично ниво, което позволява с един електрод да бъде определен участъкът и степента на увреждане на нерва. Прецизността на изследването спомага за уточняване на диагнозата при пациенти с широк кръг вероятни заболявания.

С енцефалографията (ЕЕГ) се извършва електрофизиологичен мониторинг, наблюдение и записване на електрическата активност на мозъка, за диагностика и мониториране на всички заболявания, свързани с нарушения на мозъчната активност – епилепсии, деменции, някои психотични състояния. Електродите изпращат информация към компютър, който записва електрическата активност на мозъка на хартиен носител или ги показва на екрана. Някои състояния, например пристъпи, могат да се установят посредством промените в обичайната електрическа активност на мозъка.

За ЕЕГ и ЕМГ не се изисква специална подготовка. Изследванията са напълно безвредни и беболезнени, с продължителност 30-60 минути.

30/06/2016


НОВ АПАРАТ ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС ЗА БЪРЗО, ЕФЕКТИВНО И БЕЗВРЕДНО РАЗБИВАНЕ НА БЪБРЕЧНИ КАМЪНИ

QMR 013
Сред новите придобивки на урологичната клиника в УМБАЛ „Александровска” е последен модел модулен литотриптер Дорние Компакт Сигма /Dornier Compact Sigma/ за извънтелесно разрушаване на камъни в пикочо-отделителната система (екстракорпорална литотрипсия). С него лечението на бъбречно–каменната болест става с фокусирани електромагнитни ударни вълни, без необходимост от анестезия. Вълните се генерират в апарата и се насочват под ехографски или рентгенов контрол в кристалната решетка на камъка. Под тяхно въздействие структурата на образуванието се разрушава и раздробеният камък се изхвърля по естествен път с урината. В зависимост от индикацията, шоковите вълни могат да бъдат въведени от различна посоки. Тази гъвкавост позволява всички лечения да бъдат проведени с пациенти, които са разположени удобно, в легнало положение. Едновременното използване на рентгенови лъчи и ултразвук може да се използва при камъни, които не се виждат ясно само с ултразвук.

Апаратът има няколко основни предимства. Терапията с него е с по-малко облъчване за персонала и пациентите поради използването на ехографски и по-рядко на рентгенов контрол. Освен това е безболезнена, тъй като не се налага анестезия. Методът е неоперативен и това от своя страна минимизира риска от възможни следоперативни усложнения. Лечението е ефективно за разбиване на всички видове камъни, независимо от разположението им в пикочо-отделителна система, и успешно в над 92% от случаите. Процедурата се извършва амбулаторно, отнема 45 – 50 мин. и възстановителният период е съкратен до минимум. Новият литотриптер е подходящ за деца и с възможности за извършване на всички ендоскопски манипулации и контрастни изследвания. Пациентите могат да се възползват от процедурите с направление по НЗОК или на свободен принцип. За информация и записване на тел.: 02/ 9230 204

 

19/11/2015


МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС С НАПРАВЛЕНИЕ ПО НЗОК В ДКЦ “АЛЕКСАНДРОВСКА”

QMR 007

Нова апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика с напрегнатост на полето от 3Т (3 Тesla) е най-новата придобивка в УМБАЛ “Александровска”, по линия на проекта за създаване на Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в лечебното заведение. Това е първата уредба от този клас в държавна болница в столицата. Този клас апарати доставя много по-качествени диагностични образи при изследването на заболяванията на всички органи и системи.

Новото оборудване е особено ценно за изследвания на заболяванията на централната нервна и на мускуло-скелетната система. При заболяванията на тези две системи качествата на апаратурата са безпорни и надвишават в пъти резултатите от конвенционалните уредби за магнитен резонанс. Мозъчно-съдовата болест, промените дължащи се на възрастта, вродените заболявания, новообразуванията, проследяването на хода на различни заболявания, се представят отлично благодарение на напрегнатостта на полето от 3Т. Същото се отнася за заболяванията на ставите и на гръбначния стълб във всички негови отдели, за проследяване на хода на заболяването им и ефекта от лечението. Новата апаратура доставя отлична преценка при определяне на стадия при някои туморни заболявания и при отчитане ефекта от лечението им.

Високият клас апаратура преодолява някои от неудобствата на пациента при изследване с обикновените апарати. Отворът на апарата е по-широк в сравнение с другите апарати, високата напрегнатост на полето от 3Т позволява скъсяване на времето за изследване при някои заболявания и престоя на пациента в апарата също се скъсява. Това е благоприятно за пациентите с клаустрофобия.

Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ “Алекандровска“ работи и с амбулаторни пациенти – с направления от НЗОК и срещу заплащане. Цените за магнитно-резонансно изследване са конкурентни. За информация и записване: 02/ 9230 895

27/10/2015


ПРОФИЛАКТИРАЙТЕ РАКА НА ГЪРДАТА С ПЪРВИЯ В СТРАНАТА ЦИФРОВ МАМОГРАФ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ОБРАЗА С ТОМОСИНТЕЗА

Mamograf 030

В УМБАЛ „Александровска“ заработи цифров мамограф по линия на проекта за създаване на Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в лечебното заведение.

Мамографията е основен метод в диагностиката и скрининга на рисковия контингент при рака на млечната жлеза. Апаратът притежава всички предимства, които дават цифровите методи, но основният му приоритет, който го прави уникален за страната е, че позволява осъществяването и на нов метод за получаване на мамографски образи – с томосинтеза. Томосинтезата наподобява компютърната томография (скенерът) по това, че създава мамографски образи на срезове, пролъчвайки изследваната област под различен ъгъл. За разлика от компютърния томограф, новото обрудване използва по-малък брой ъгли за получаване на образите и така лъчевото натоварване е по-малко от това на обикновената компютърна томография, както и стойността на изследването. Томосинтезата доставя дву- и триизмерни образи, възпроизведени от цифровата технология. Това дава възможност за по-добър анализ на трудните за интерпретация, на двусмислените мамографски образи и с това осигурява по-голяма точност. Методът има голяма разделителна способност и притежава способността да визуализира най-малките изменения в изследваната тъкан. В отделни случаи методът може да направи ненужна биопсията.

Цифровият мамограф с томосинтеза е най-съвременната и надеждна технология за прецизна диагностика на болестите на млечната жлеза. С неговото наличие в УМБАЛ „Александровска” и наличието на позитронно-емисионната томография с компютърна томография (РЕТ-СТ), на реномирани хирургични клиники и на специализирана университетска клиника по патоанатомия, в лечебното заведение се затваря цикъла от диагностиката до дефинитивното лечение на болестите на женската гърда.

За мамографско изследване се изисква направление №3 от ОПЛ или друг специалист. Записване на тел.: 02/ 9230 542.

29/09/2015


« Предишни  
Page 1 of 3123»
ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „АЛЕКСАНДРОВСКА”     Тел. 02/9230 750     Работно време: 8.00 - 19.00 ч.