Диагностично – консултативен център „Александровска” ЕООД
1431 София
бул. “Св. Георги Софийски” № 1
e-mail: dkc_alexandrovska@abv.bg
www.dkc-alexandrovska.com

Регистратура /запазване на час/
тел. 02/9230 750

Запазване на час за кожни кабинети
02/9230 494, 02/9230 447

Запазване на час за неврологичен кабинет
02/9230 990

Каса
тел. 02/9230 750

Счетоводен отдел
тел. 02/9230 782
02/9230 278
e-mail: dkc_alexandrovska_dm@abv.bg

Администрация
тел. 02/9230 519
02/9230 273

Управител
Д-р Чавдар Еленков, дм
тел. 02/9230 815

Домакин
тел. 02/9230 618

Връзки с обществеността
тел. 02/9230 364
моб. 0894 466 224
e-mail: pr.alexandrovska@gmail.com

ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „АЛЕКСАНДРОВСКА”     Тел. 02/9230 750     Работно време: 8.00 - 19.00 ч.