image1 image2 image3 image4
Лабораторията по клинична имунология е национална референтна лаборатория. В нея се извършват пълен обем имунологични изследвания, част от които са уникални за страната.
Лаборатория по клинична имунология
Телефон02/9230 450, 543, 690
Покажи информациятаСкрий информацията График/Ценоразпис
График Амбулаторни прегледи Профилактични прегледи Домашни прегледи
Проф. д-р Елисавета Наумова
тел. 02/9230 760, 690
Понеделник

Сряда

Четвъртък

14.00 – 18.00
Проф. д-р Марта Балева
тел. 02/9230 543, 690
Понеделник
Вторник
Сряда
15.30 – 19.30
Д-р Петя Янкова
тел. 02/9230 760, 690
Вторник
Сряда
Петък
15.30 – 19.30

Цени за пациенти без направления по НЗОК:

Ценоразпис Цена
Определяне на общи имуноглобулини ИгМ, ИгГ и ИгА в серум и други биологични течности с радиална имунодифузия, всеки по: 12.00 лв.
Определяне субкласове на ИгГ-Г1, Г2, Г3, Г4 в серум чрез нефелометрия, всеки по: 55.00 лв.
Определяне С3, С4, С1 инхибитор компоненти на комплемента и други белтъци в серум и биологични течности с радиална имунодифузия, всеки по: 12.00 лв.
Определяне на моноклонални протеини: ИгГ, ИгА, ИгМ, ИгД, ИгЕ, капа и ламбда свободни леки вериги в серум с Имунофиксационна електрофореза 10.00 лв.
Определяне на съотношение капа/ламбада в серум и други
биологични течности с турбидиметрия
80.00 лв.
Определяне на С1 естерезен инхибитор в серум, чрез
чрез нефелометрия
35.00 лв.
Определяне на общи имуноглобулини Е 25.00 лв.
Определяне на специфични имуноглобулини Е към различни алергени: 30.00 лв.
Определяне на специфични имуноглобулини Е (микс): 50.00 лв.
Определяне на ревматоиден фактор с аглутинация 10.00 лв.
Определяне на антистрептолизинов титър /АСТ/ с аглутинация 10.00 лв.
Определяне на С-реактивен протеин с аглутинация 12.00 лв.
Определяне на криоглобулини – качествено изследване 9.00 лв.
Определяне на криоглобулини – количествено изследване 8.00 лв.
Определяне на антинуклеарни антитела в серум 25.00 лв.
Определяне на антинуклеарни антитела срещу различни нуклеарни антигени: DNA, Sm, RNP, Scl-70, ss-A(Ro), ss–B(La), хистони и други, всеки по: 25.00 лв.
Определяне на АНА профил (DNA, Sm, RNP, Scl-70, ss-A(Ro), ss – B(La), Jo-1, Cent B, Histones) 80.00 лв.
Определяне на антинеутрофилни цитоплазмени антитела в серум /АНЦА/ в серум – скрининг 25.00 лв.
Определяне на антинеутрофилни цитоплазмени антитела
в серум /МРО/МR3/ – профил с ELISA
50.00 лв.
Определяне на антифосфолипидни /АФА/ антитела в серум, за всяко по: 25.00 лв.
Определяне на антитела срещу фосфатидилсерин ИгМ и ИгМ, за всеки по: 25.00 лв.
Определяне на антитела срещу протромбин и ИгГ и ИгМ, за всеки по: 25.00 лв.
Определяне на антигломерулобазално мембранни /АГБМ/ антитела в серум 25.00 лв.
Флоцитометрично определяне на НК клетки 80.00 лв.
Определяне на антиглиадинови ИгГ и ИгА антитела 20.00 лв.
Определяне на фагоцитоза с флоуцитометрия 45.00 лв.
Определяне на окислителен взрив с флоуцитометрия 45.00 лв.
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити-стандартен панел 125.00 лв.
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – разширен панел 165.00 лв.
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити, за всеки допълнителен лимфоцитен маркер по: 35.00 лв.
Определяне на цитокини, на всеки по: 35.00 лв.
HLA типизиране /А + В серология + DR ДНК метод/ 295.00 лв.
HLA типизиране /А + В серология + DR +DQ ДНК метод/ 348.00 лв.
HLA типизиране /А + В +DR ДНК метод low resolution/ 295.00 лв.
HLA типизиране /А + В + DR + DQ ДНК метод low resolution/ 348.00 лв.
Изследване на HLA – В локус /ДНК метод/ 128.00 лв.
Изследване на HLA – А локус /ДНК метод/ 86.00 лв.
Изследване на HLA – DRВ локус /ДНК метод/ 79.00 лв.
Изследване на HLA – DQВ локус /ДНК метод/ 48.00 лв.
Изследване на HLA /ДНК метод- High resolution/ на локус по: 300.00 лв.
Определяне на HLA-В27 с флоуцитометрия 40.00 лв.
Определяне на циркулиращи алоантитела – серологичен метод 100.00 лв.
Определяне на циркулиращи алоантитела /HLA клас І и клас ІІ/-скрининг, флоуцитометричен метод 215.00 лв.
Спецификация на циркулиращи алоантитела /HLA клас І или клас ІІ/- флоуцитометричен метод, всеки по: 220.00 лв.
Кросмач реакция-серологичен метод 26.00 лв.
Кросмач реакция – флоуцитометричен метод 270.00 лв.
Определяне на серумни нива на туморни маркери – СА 19-9, СЕА, СА 15-3, PSA, AFP, BHCG и др., всеки по: 20.00 лв.
Определяне на хормони: тироидни, надбъбречни, хипофизни, полови и др., всеки по: 15.00 лв.
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – разширен панел за изследване на хематологично болни 250.00 лв.
Количествено определяне на анти В2 гликопротеин 1 –
за всяко по:
25.00 лв.
Количествено определяне на антикардиолипинови
антитела IgA,IgG,IgM, за всяко по:
25.00 лв.
Определяне на HCV -IgM в серума – ELISA 25.00 лв.
Определяне на МАТ антитела 15.00 лв.
Определяне на ТАТ антитела 15.00 лв.
Определяне на АМА /антимитохондриални антитела/ или АГМА /антигладкомускулни антитела/, за всяко по: 20.00 лв.
Определяне на антихистонови антитела IgG, IgM, за всеки по: 25.00 лв.
Определяне на М. tuberculosis специфични Т-клетки 120.00 лв.
ДНК тест за едновременна детекция и идентификация на рода Mycobacterium 205.00 лв.
ДНК тест за едновременна детекция и идентификация на човешки папилома вирус 205.00 лв.
Изследване на митохондриални ДНК мутации /ДНК секвериране/, на регион по: 370.00 лв.
Изследване на химеризъм – ДНК метод, на проба по: 270.00 лв.
ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „АЛЕКСАНДРОВСКА”     Тел. 02/9230 750     Работно време: 8.00 - 19.00 ч.