Центърът разполага с:

ОБЩА ЛКК, осигуряваща продължителен домашен отпуск на пациентите за лечение и възстановяване

Вторник от 14.00 до 16.00 ч.

––––––––

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛКК ПО НЕВРОЛОГИЯ, осигуряваща безплатни помощни средства за деца и възрастни
Председател: д-р Анелия Каменова, тел. 0889 416 456

Понеделник до петък от 13.00 до 15.00 ч.