Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Гинка Проданова

Телефон:02/9230 409
Сряда : 14.00 - 16.00
Сряда : 16.00 - 18.00
Сряда : 18.00 - 20.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 60.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Мед. свидетелство /за работа, за чужбина, за шофьор - кат. ”С” и "В", за брак/ за всеки ндивидуален преглед по 15.00 лв.
Мед. свидетелство за чужбина 40 лв.
Медицински документ /дубликат/ 10 лв.