Име ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Атанаска Аврамова

Телефон:02/9230 798, 375
Сряда : 08.00 - 09.00
Петък : 08.00 - 10.00
Сряда : 09.00 - 12.00
Четвъртък : 10.00 - 12.00
Петък : 10.00 - 12.00

Д-р Дора Симеонова

Телефон:02/9230 798, 375
Петък : 16.00 - 18.00
Четвъртък : 08.00 - 14.00
Петък : 14.00 - 16.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 60.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Консултиране на родител 35.00 лева