Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Сирма Милева, (детска пневмология и фтизиатрия)

Телефон:02/9230 359, 322, 0877 571269
Вторник : 14.00 - 16.00
Четвъртък : 14.00 - 16.00
Вторник : 19.00 - 20.00
Четвъртък : 18.00 - 19.00

Д-р Сирма Милева, (детски болести)

Телефон:02/9230 359, 322, 0877 571269
Вторник : 16.00 - 18.00
Четвъртък : 16.00 - 18.00
Четвъртък : 18.00 - 19.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.