кабинет № 9
понеделник, сряда и петък 14.00 – 16.00 ч.
вторник и четвъртък 11.00 – 13.00 ч.
тел. 02/9230 748