кабинет № 18
четни дати 14.00 -19.00 ч.
нечетни дати 8.00 – 13.00 ч.
петък 8.00 – 13.00 ч.
тел. 02/9230 598