кабинет № 22 /А и Б/
специалност: вътрешни болести и обща медицина
понеделник, сряда и петък 8.00 – 13.00 ч.
вторник и четвъртък 14.00 – 19.00 ч.
тел. 02/9230 806