Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Кирилина Атанасова

Телефон:02/9230 571, 750, 346
Понеделник : 14.00 - 15.00
Вторник : 08.00 - 12.00
Сряда : 14.00 - 17.00
Понеделник : 15.00 - 16.00
Сряда : 17.00 - 18.00

Д-р Антоанета Гатева

Телефон:02/9230 750, 571, 346
Понеделник : 14.00 - 16.00
Сряда : 08.00 - 12.00
Петък : 14.00 - 16.00
Петък : 16.00 - 18.00
Понеделник : 16.00 - 17.00

Д-р Вера Карамфилова

Телефон:02/9230 750, 571, 346
Вторник : 14.00 - 17.00
Четвъртък : 14.00 - 17.00
Петък : 08.00 - 12.00
Вторник : 17.00 - 20.00
Четвъртък : 17.00 - 20.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 60.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Остеометрия на прешлен, бедрена шийка или предмишница /за едно измервано място/ 45.00 лв.
Измерване на костна плътност на прешлени и бедрена шийка 60.00 лв.