Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Дениз Бакалов

Телефон:02/9230 634
Понеделник : 08.00 - 12.00
Понеделник : 13.00 - 14.00
Понеделник : 12.00 - 13.00

Д-р Цветан Гатев

Телефон:02/9230 750
Вторник : 14.00 - 17.00
Сряда : 14.00 - 16.00
Петък : 09.00 - 13.00
Сряда : 16.00 - 19.00
Вторник : 17.00 - 19.00

Д-р Кирилина Атанасова

Телефон:02/9230 571, 750, 346
Понеделник : 14.00 - 16.00
Вторник : 08.00 - 12.00
Сряда : 14.00 - 17.00
Понеделник : 16.00 - 17.00
Сряда : 17.00 - 18.00

Доц. д-р Антоанета Гатева

Телефон:02/9230 750, 571, 346
Понеделник : 16.30 - 18.30
Сряда : 08.00 - 12.00
Понеделник : 19.00 - 19.30
Понеделник : 18.30 - 19.00

Доц. д-р Вера Карамфилова

Телефон:02/9230 750, 571, 346
Четвъртък : 08.00 - 13.00
Четвъртък : 14.00 - 15.00
Четвъртък : 13.00 - 14.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Остеометрия на прешлен, бедрена шийка или предмишница /за едно измервано място/ 45.00 лв.
Измерване на костна плътност на прешлени и бедрена шийка 60.00 лв.