Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Проф. д-р Марта Балева

Телефон:02/9230 543, 690
Понеделник : 11.00 - 12.30
Сряда : 10.00 - 12.30
Сряда : 12.30 - 13.00

Д-р Петя Янкова

Телефон:02/9230 760, 690
Понеделник : 15.30 - 18.00
Четвъртък : 15.30 - 18.00
Четвъртък : 18.00 - 18.30
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 60.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 30 лв. – до 30 дни от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.