Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Кожно-алергично тестуване с един диагностичен алерген 3.00 лв.
Автоложен тест /тест с автоложен серум/ 20.00 лв.
Спирометрия 20.00 лв.
Бронходилататорен тест с Вентолин 40.00 лв.
Бронхопровакационен тест с Метахолин 80.00 лв.
Изследване на кашличния праг 19.00 лв.
Назален провокационен тест с алергени 60.00 лв.
Назална цитонамазка и лаваж на еозинофили 30.00 лв.
Изследване на стимулирана храчка 39.80 лв.
Риноманометрия 35.00 лв.
Интерпретация на резултати от молекулярна алергология 50.00 лв.
Проба Манту 10.00 лв.