Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Луиза Христова

Телефон:02/9230 215
Четвъртък : 08.00 - 14.00
Понеделник : 14.00 - 18.00

Д-р Георги Иванов

Телефон:02/9230 215, 420
Понеделник : 07.00 - 08.00
Понеделник : 14.00 - 15.00
Сряда : 07.00 - 08.00
Сряда : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 07.00 - 08.00
Четвъртък : 14.00 - 15.00
Сряда : 18.00 - 19.00

Д-р Жан Филипов

Телефон:02/9230 215, 233
Понеделник : 08.00 - 13.00
Понеделник : 13.00 - 14.00
Четвъртък : 08.00 - 12.00

Д-р Борелли Златков

Телефон:02/9230 215, 233
Понеделник : 14.00 - 16.00
Вторник : 08.00 - 12.00
Понеделник : 16.00 - 17.00
Вторник : 12.00 - 13.00

Д-р Мария Вретенарска

Телефон:02/9230 215
Вторник : 15.00 - 19.30
Петък : 15.00 - 19.30
Вторник : 19.30 - 20.00
Петък : 19.30 - 20.00

Д-р Таня Методиева

Телефон:02/9230 215
Сряда : 08.00 - 13.00
Сряда : 13.00 - 16.00
Четвъртък : 14.00 - 16.00

Д-р Михаил Димитров

Телефон:02/9230 215
Четвъртък : 14.00 - 16.00
Петък : 08.00 - 12.30
Четвъртък : 16.00 - 17.00
Петък : 12.30 - 13.30
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 60.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Абдоминална ехография 60.00 лв.
Доплер ехография на ренални съдове 65.00 лв.
Абдоминална ехография с доплер ехография на ренални (или други) съдове 100.00 лв.