Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Борелли Златков

Телефон:02/9230 215, 233
Понеделник : 14.00 - 16.00
Вторник : 08.00 - 12.00
Сряда : 08.00 - 12.00
Четвъртък : 08.00 - 12.00
Понеделник : 16.00 - 19.00

Д-р Михаил Димитров

Телефон:02/9230 215
Вторник : 08.30 - 12.00
Сряда : 13.00 - 15.00
Четвъртък : 13.00 - 15.00
Петък : 09.00 - 12.00
Четвъртък : 15.00 - 16.00

Д-р Мария Вретенарска

Телефон:02/9230 215
Вторник : 15.00 - 19.30
Петък : 15.00 - 19.30
Вторник : 19.30 - 20.00
Петък : 19.30 - 20.00

Д-р Георги Иванов

Телефон:02/9230 215, 420
Сряда : 15.00 - 18.00
Четвъртък : 15.00 - 17.00
Сряда : 18.00 - 19.00
Четвъртък : 17.00 - 18.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Абдоминална ехография 60.00 лв.
Доплер ехография на ренални съдове 65.00 лв.
Абдоминална ехография с доплер ехография на ренални (или други) съдове 100.00 лв.