Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Доц. д-р Весела Стоянова

Телефон:02/9230 520, 861, 979
Сряда : 15.00 - 17.00
Четвъртък : 15.00 - 18.00
Четвъртък : 18.00 - 19.00

Д-р Валери Първанов

Телефон:02/9230 960
Понеделник : 14.00 - 16.00
Вторник : 14.00 - 16.00
Четвъртък : 14.00 - 16.00
Петък : 14.00 - 16.00
Понеделник : 16.00 - 18.00

Д-р Росица Владимирова

Телефон:02/9230 520, 972, 978
Понеделник : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 14.00 - 17.00
Понеделник : 18.00 - 19.00
Четвъртък : 17.00 - 19.00

Д-р Стефан Кръстев

Телефон:02/9230 520, 677
Вторник : 14.00 - 17.00
Сряда : 14.00 - 17.00
Вторник : 17.00 - 19.00
Сряда : 17.00 - 19.00

Д-р Спиридон Алексиев

Телефон:02/9230 420
Вторник : 14.00 - 18.00
Вторник : 18.00 - 19.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ за проследяване 50% – до 30 дни от от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Издаване на медицинско удостоверение за носене на оръжие, работа с класифицирана информация, работа в чужбина /с преглед от психиатър/ 25.00 лв.
Издаване на медицинско удостоверение за носене на оръжие, работа с класифицирана информация, работа в чужбина /с преглед от психиатър/, бърза услуга – в деня на заявката 30.00 лв.
Издаване на медицинско удостоверение за осиновяване 30.00 лв.
Издаване на медицинско удостоверение за осиновяване, бърза услуга - в деня на заявката 35.00 лв.
Издаване на медицинско удостоверение за извършване на завещания и имотни сделки от един или двама експерти, за всеки по 60.00 лв.
Издаване на медицинско удостоверение за извършване на завещания и имотни сделки, бърза услуга – в деня на заявката от един или двама експерти, за всеки по 80.00 лв.
Първичен психиатричен преглед с домашно посещение 60.00 лв.
Невропсихологично изследване 40.00 лв.
Оценка на случай с препоръки за лечение 40.00 лв.
Преглед за проследяване 30.00 лв.
Психотерапевтична сесия 40.00 лв.
Психообучителна сесия 20.00 лв.
Фамилна сесия 40.00 лв.