Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Николай Георгиев

Телефон:02/9230 419
Понеделник : 07.00 - 08.00
Понеделник : 14.00 - 16.00
Четвъртък : 07.00 - 08.00
Четвъртък : 14.00 - 16.00
Понеделник : 16.00 - 18.00
Четвъртък : 16.00 - 18.00

Д-р Николай Русеков

Телефон:02/9230 629
Сряда : 14.00 - 16.30
Сряда : 16.30 - 17.30
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 60.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 30 лв. – до 30 дни от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Парацентеза 15.00 лв.
Промивка на ушна кал 15.00 лв.
Инцизия 45.00 лв.
Пункция на синус 25.00 лв.
Аспирация на средно ухо 15.00 лв.
Предна и задна тампонада 30.00 лв.
Коагулация на кръвоносни съдове в носа 25.00 лв.
Продухване по Полъцер 5.00 лв.
Вземане на секрет за микробиология 5.00 лв.