Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Николай Георгиев

Телефон:02/9230 419
Понеделник : 07.00 - 08.00
Понеделник : 14.00 - 16.00
Четвъртък : 07.00 - 08.00
Четвъртък : 14.00 - 16.00
Понеделник : 16.00 - 18.00
Четвъртък : 16.00 - 18.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 30 лв. – до 30 дни от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Парацентеза 30.00 лв.
Промивка на ушна кал 20.00 лв.
Инцизия 60.00 лв.
Пункция на максиларен синус 50.00 лв.
Аспирация на средно ухо 15.00 лв.
Предна и задна тампонада 80.00 лв.
Предна тампонада 30.00 лв.
Коагулация на кръвоносни съдове в носа 30.00 лв.
Продухване по Полъцер 10.00 лв.
Вземане на секрет за микробиология 5.00 лв.