Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Николай Георгиев

Телефон:02/9230 419
Понеделник : 07.00 - 08.00
Понеделник : 14.00 - 16.00
Четвъртък : 07.00 - 08.00
Четвъртък : 14.00 - 16.00
Понеделник : 16.00 - 18.00
Четвъртък : 16.00 - 18.00

Д-р Николай Русеков

Телефон:02/9230 629
Сряда : 14.00 - 16.30
Сряда : 16.30 - 17.30
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 60.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Парацентеза 15.00 лв.
Промивка на ушна кал 15.00 лв.
Инцизия 45.00 лв.
Пункция на синус 25.00 лв.
Аспирация на средно ухо 15.00 лв.
Предна и задна тампонада 30.00 лв.
Коагулация на кръвоносни съдове в носа 25.00 лв.
Продухване по Полъцер 5.00 лв.
Вземане на секрет за микробиология 5.00 лв.