Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Светлин Димитров

Телефон:02/ 9230 581, 527
Понеделник : 14.00 - 18.00
Вторник : 16.00 - 18.00
Сряда : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Петък : 14.00 - 19.00
Понеделник : 18.00 - 19.00
Сряда : 18.00 - 19.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 60.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 30 лв. – до 30 дни от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Катетеризации /без осигуряване на катетър/ 20.00 лв.
Анализ на бъбречни конкременти 25.00 лв.
Ректално туширане 15.00 лв.