Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Светлин Димитров

Телефон:02/ 9230 564, 581
Понеделник : 08.30 - 12.00
Вторник : 08.30 - 12.00
Сряда : 08.30 - 12.00
Четвъртък : 08.30 - 12.00
Петък : 08.30 - 12.00
Петък : 12.00 - 13.00
Понеделник : 18.00 - 19.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 30 лв. – до 30 дни от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Катетеризации /без осигуряване на катетър/ 20.00 лв.
Анализ на бъбречни конкременти 25.00 лв.
Ректално туширане 15.00 лв.