Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
ЛФК - аналитична 10.00 лв.
ЛФК - общоукрепваща 10.00 лв.
Постизометрична релаксация 15.00 лв.
Екстензионна терапия 10.00 лв.
Специализирани кинезитерапевтични методи /методи на Кабат и Бобат/ 25.00 лв.
Масаж със специализирани техники /съединително-тъканен, периостален, акупресура, лимфен дренаж и др./ 15.00 лв.
Гониометрия 5.00 лв.
Перкуторен дренаж на бял дроб 10.00 лв.
Перкуторен дренаж на бял дроб при деца 15.00 лв.
Масаж /мануален/ на цяло тяло 40.00 лв.
Масаж /мануален/ частичен 10.00 лв.
Криотерапия на едно поле:10.00 лв.
на второ поле:5.00 лв.
Парафинотерапия на едно поле:10.00 лв.
на второ поле:5.00 лв.
Мануална терапия 45.00 лв.
Акупунктура - класическа 20.00 лв.
Акупунктура с мокса 20.00 лв.
Акупунктура с лазер 20.00 лв.
Лазертерапия на едно поле:10.00 лв.
на второ поле:5.00 лв.
Галванизация на едно поле:10.00 лв.
на второ поле:5.00 лв.
Електрофореза на едно поле:10.00 лв.
на второ поле: 5.00 лв.
Диадинамофореза на едно поле:10.00 лв.
на второ поле:5.00 лв.
Терапия с TENS на едно поле:10.00 лв.
на второ поле: 5.00 лв.
Електродиагностика 20.00 лв.
Електростимулация 15.00 лв.
Суспенсионна и пулитерапия с мрежи на Роше 10.00 лв.
Терапия с интерферентен ток на едно поле:10.00 лв.
на второ поле: 5.00 лв.
Терапия със синусоидално модулирани токове на едно поле:10.00 лв.
на второ поле: 5.00 лв.
Терапия с ДАРСОНВАЛ 10.00 лв.
Терапия с ултрависокочестотни токове на едно поле:10.00 лв.
на второ поле:5.00 лв.
Терапия със свръхвисокочестотни токове на едно поле:10.00 лв.
на второ поле: 5.00 лв.
Терапия с нискочестотно магнитно поле на едно поле:10.00 лв.
на второ поле:5.00 лв.
Терапия с инфрачервени и видими лъчи-солукс 6.00 лв.
Снемане на биодоза 6.00 лв.
Лечение с ултравиолетови лъчи 6.00 лв.
Ултразвукова терапия на едно поле:12.00 лв.
на второ поле: 6.00 лв.
Инхалационна терапия 10.00 лв.
ММТ на един мускул или мускулна група 10.00 лв.
ММТ на няколко мускула или мускулни групи 25.00 лв.
Кетлер 10.00 лв.
Требдан – бягаща пътека 10.00 лв.
Велопедиране 5.00 лв.
Тестуване на спастични парализи 15.00 лв.