Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Гергана Цветкова

Телефон:02/ 9230 474
Вторник : 13.00 - 17.00
Вторник : 17.00 - 18.00

Д-р Емел Бекирова

Телефон:02/9230 750, 474
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 18.00 - 19.00

Доц. д-р Евгений Хаджиев

Телефон:02/9230 599, 537
Понеделник : 11.00 - 17.30
Четвъртък : 12.00 - 14.00
Понеделник : 17.30 - 19.00

Д-р Лъчезара Шемелекова

Телефон:02/9230 735, 474
Понеделник : 12.00 - 14.00
Сряда : 11.00 - 17.00
Сряда : 17.00 - 19.00

Д-р Цветелина Василева

Телефон:02/9230 588
Сряда : 12.00 - 14.00
Петък : 11.00 - 17.30
Петък : 17.30 - 19.00

Д-р Марияна Зюмбюлева

Телефон:02/9230 474, 537
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 18.00 - 18.30
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 70.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 30 лв. – до 30 дни от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Ретикулоцити микроскопски 15.00 лв.
Диференциално броене на левкоцити - микроскопски 25.00 лв.
Цитологично изследване на костен мозък, лимфен възел 50.00 лв.
Цитохимични изследвания на кръвни клетки, за всеки показател по 12.00 лв.
Оцветяване на костен мозък за миелограма 20.00 лв.
Разчитане на миелограма 60.00 лв.
Оцветяване на ретикулоцити 10.00 лв.