Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Гергана Цветкова

Телефон:02/ 9230 474
Вторник : 13.00 - 17.00
Вторник : 17.00 - 18.00

Доц. д-р Евгений Хаджиев

Телефон:02/9230 599, 537
Понеделник : 11.00 - 17.30
Четвъртък : 12.00 - 14.00
Понеделник : 17.30 - 19.00

Д-р Лъчезара Шемелекова

Телефон:02/9230 735, 474
Понеделник : 12.00 - 14.00
Сряда : 11.00 - 17.00
Сряда : 17.00 - 19.00

Д-р Цветелина Василева

Телефон:02/9230 588
Сряда : 12.00 - 14.00
Петък : 11.00 - 17.30
Петък : 17.30 - 19.00

Д-р Марияна Зюмбюлева

Телефон:02/9230 474, 537
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 18.00 - 18.30
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 60.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 30 лв. – до 30 дни от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Оцветяване на костен мозък за миограма 5.00 лв.
Оцветяване на лимфен възел 2.00 лв.
Оцветяване на плеврален пунктат 2.00 лв.
Стернална пункция 5.00 лв.
Разчитане на миелограма 20.00 лв.
Оцветяване на ретикулоцити 3.00 лв.