Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Гергана Цветкова

Телефон:02/ 9230 474
Вторник : 14.00 - 17.00
Четвъртък : 14.00 - 16.00
Вторник : 17.00 - 18.00

Д-р Емел Бекирова

Телефон:02/9230 750, 474
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 18.00 - 19.00

Доц. д-р Евгений Хаджиев

Телефон:02/9230 599, 537
Понеделник : 16.30 - 20.00
Четвъртък : 16.30 - 18.30

Д-р Лъчезара Шемелекова

Телефон:02/9230 735, 474
Сряда : 14.00 - 17.00
Понеделник : 14.00 - 16.00
Сряда : 17.00 - 19.00

Д-р Цветелина Василева

Телефон:02/9230 588
Петък : 14.00 - 17.30
Сряда : 14.00 - 16.00
Петък : 17.30 - 19.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 30 лв. – до 30 дни от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Ретикулоцити микроскопски 15.00 лв.
Диференциално броене на левкоцити - микроскопски 25.00 лв.
Цитологично изследване на костен мозък, лимфен възел 50.00 лв.
Цитохимични изследвания на кръвни клетки, за всеки показател по 12.00 лв.
Оцветяване на костен мозък за миелограма 20.00 лв.
Разчитане на миелограма 60.00 лв.
Оцветяване на ретикулоцити 10.00 лв.