Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Ваня Павлова

Телефон:02/ 9230 378
Понеделник : 07.00 - 08.00
Понеделник : 14.00 - 15.00
Вторник : 07.00 - 08.00
Вторник : 14.00 - 15.00
Сряда : 07.00 - 08.00
Сряда : 14.00 - 15.00
Четвъртък : 07.00 - 08.00
Четвъртък : 14.00 - 15.00
Петък : 07.00 - 08.00
Петък : 14.00 - 15.00
Петък : 15.00 - 16.00
Понеделник : 15.00 - 16.00

Д-р Светлана Шумарова

Телефон:02/9230 389, 378
Понеделник : 07.00 - 08.00
Понеделник : 14.00 - 15.30
Вторник : 07.00 - 08.00
Вторник : 14.00 - 15.30
Сряда : 07.00 - 08.00
Сряда : 14.00 - 15.30
Четвъртък : 07.00 - 08.00
Четвъртък : 14.00 - 15.30
Петък : 07.00 - 08.30
Петък : 14.00 - 15.30
Понеделник : 15.30 - 16.30
Вторник : 15.30 - 16.30
Сряда : 15.30 - 16.30
Четвъртък : 15.30 - 16.30
Петък : 15.30 - 16.30
Понеделник : 16.30 - 17.30

Д-р Красимир Шопов

Телефон:02/9230 378
Понеделник : 08.00 - 12.00
Вторник : 08.00 - 12.00
Сряда : 08.00 - 12.00
Четвъртък : 08.00 - 12.00
Петък : 08.00 - 12.00
Понеделник : 12.00 - 13.00

Д-р Иванка Станчева

Телефон:02/9230 590
Сряда : 14.00 - 18.00
Петък : 14.00 - 18.00
Сряда : 18.00 - 19.00
Петък : 18.30 - 19.00
Понеделник : 18.00 - 18.30

Д-р Евгени Живков

Телефон:02/9230 590
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Вторник : 16.00 - 18.00
Четвъртък : 18.30 - 20.00
Четвъртък : 18.00 - 18.30
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 30 лв. – до 30 дни от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Малка хирургична интервенция 100.00 лв.
Вторичен шев + обработка + упойка 45.00 лв.
Сваляне на конци 10.00 лв.
Вземане на материал за мамологична аспирационна биопсия – ТАБ 120.00 лв.
Поставяне/сваляне на дрен 15.00 лв.
Премахване на кърлеж – оперативно /по цената на точка 48/ 100.00 лв.
Вземане на материал за биопсия – хирургична манипулация 120.00 лв.
Хирургично лечение при дебридиране на некроза и/или етапна некректомия 120.00 лв.
Премахване на кърлеж – неоперативно 24.00 лв.
Локална анестезия 50.00 лв.