Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ

Доц. д-р Мартин Крупев

Телефон:02/9230 895
Понеделник : 14.00 - 18.00
Сряда : 14.00 - 18.00
Петък : 14.00 - 18.00

Проф. д-р Дора Златарева

Телефон:02/9230 895
Вторник : 14.00 - 18.00
Сряда : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 14.00 - 18.00

Доц. д-р Валери Чакърски

Телефон:02/9230 425
Сряда : 12.00 - 16.00
Петък : 12.00 - 16.00

Д-р Любомир Гергов

Телефон:02/9230 542
Понеделник : 08.30 - 13.30
Вторник : 08.30 - 13.30
Сряда : 08.30 - 13.30
Четвъртък : 08.30 - 13.30
Петък : 08.00 - 13.30

Д-р Мирослава Монева

Телефон:02/9230 895
Понеделник : 13.00 - 17.00
Четвъртък : 08.00 - 12.00

Д-р Борко Борисов

Телефон:02/9230 514
Понеделник : 14.00 - 19.00
Сряда : 14.00 - 19.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Ядрено-магнитен резонанс
- за всяка област по:
250,00
КАТ-главeн мозък /или черепно-мозъчна основа или селарна област или параназални синуси или темторална кост или лицеви кости/ 120,00
КАТ на една област /гръден кош или корем или малък таз или друга област/ 150,00
КТ на гръбначен стълб – един сегмент 100,00
КТ на гръбначен стълб – два сегмента 160,00
КТ на гръбначен стълб – три сегмента 300,00
Мамография 40,00
Мамография на една гърда 20,00
Венозна урография 50,00
Ретроградна пиелография 40,00
Фистулография 40,00
Рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло/ с графия 30,00
Томография на бял дроб 35,00
Други конвенционални томографии 35,00
Иригография 48,00
Хранопровод, стомах, други отдели на храносмилателната система 35,00
Стомах с двоен контраст 35,00 + 20,00
Стомах, иригогр. с фармакоповлияване и.в. 50,00
Бял дроб и сърце /1 изсл. + 2 проекции/ 25,00
Синуси 20,00
Шийни прешлени /1 проекция + 2/ 20,00
Трокални прешлени /1 проекция + 2/ 20,00
Лумбални прешлени /1 проекция + 2/ 20,00
Лакътна става /1 проекция + у/ 20,00
Раменна става 20,00
Коленни стави 1;2;+ профил 20,00
Глезенни стави 1;2+ профил 20,00
Ходило 20,00
Китки 1; 2; + профил 20,00
Череп, черепни центражи 25,00
Таз, тазобедрени стави 30,00
БУМ 30,00
Изсл. на тънки черва долен пасаж 20,00
Ентероклизис 48,00
Илеоцекална област и апендикс с дозирана външна компресия 48,00