Всеки петък, от 14.00 – 17.00ч.
Цена на прегледа: 70 лв., вторичен: 40 лв.