Последни новини

 • ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ РАЗПОЛАГА С НАЙ-СЪВРЕМЕННИЯ АПАРАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА „МЪРЗЕЛИВО ОКО“ И НА РАЗСТРОЙСТВА НА БИНОКУЛЯРНОТО ЗРЕНИЕ

  Най-новата придобивка на детския очен кабинет в ДКЦ „Александровска“ е синоптофор (Synoptophor Model 2001 – HS Haag-Streit UK Ltd; Clement Clarke Ophthalmic) за плеоптично лечение на амблиопия (чрез закриване на здравото око с цел стимулиране на по-слабо виждащото око) и за ортоптично лечение на разстройства на бинокулярното зрение. Упражненията се назначават по преценка на детски

 • ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ, ПОДОБРЯВАЩ ДОСТЪПА В ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ

  ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ, ПОДОБРЯВАЩ ДОСТЪПА В ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ

  ДКЦ „Александровска“ стартира изпълнението на проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” по Договор за субсидия № В2.9а.05/15.12.2017 г., който се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и Националните фондове на страните участнички във Втора покана за набиране на проектни

 • ЛЕЧЕНИЕ С БОТУЛИНОВ ТОКСИН Е НОВАТА УСЛУГА В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

  ЛЕЧЕНИЕ С БОТУЛИНОВ ТОКСИН Е НОВАТА УСЛУГА В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

  Неврологът д-р Елисавета Енишейнова използва ботулинов токсин за лечение на неврологични заболявания, свързани с неволеви мускулни контракции на отделни мускули или мускулни групи (т.нар. фокални/сегментни мускулни дистонии) и повлияване на мускулната скованост при заболявания на ЦНС. Тя обясни, че приложен в оптимални дози и в определени точки, препаратът предизвиква временна парализа на инжектираните мускули, с

 • ДИАГНОСТИКА НА ДИХАТЕЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН СТАРТИРА В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

  ДИАГНОСТИКА НА ДИХАТЕЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН СТАРТИРА В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

   Полисомнографията е специален метод за диагностика на дихателните нарушения по време на сън и включва наблюдение, записване и разчитане на различни параметри по време на сън. ·        електроенцефалофрафия (ЕЕГ) – биоелектричната мозъчна активност ·        електроокулография (ЕОГ) – електрическа активност на очните ябълки ·        електромиография (ЕМГ) – следене активността на мускулатурата ·        електрокардиограма (ЕКГ) – запис

 • БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА”

  БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА”

   От 10 ноември, в продължение на един месец, всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 ч., Ревматологичният център в ДКЦ „Александровска“ организира безплатни  прегледи за ранна профилактика на ревматоидния артрит. По преценка на ревматолога ще се осъществява и ехография на стави. Желаещите да се прегледат могат да си запишат час всеки четвъртък от 12.00