ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ПОЛУЧИ АКРЕДИТАЦИОННА ОЦЕНКА „МНОГО ДОБРА“

Със заповед № РД-01-97/05.10.2011 г. на министъра на здравеопазването, на основание чл. 89а от Закона за лечебните заведения във връзка с чл. 33, ал.7 и чл.23, ал.1, т.1 от Наредба №18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и решение на Акредитационния съвет (протокол №7/23.08.2011 г.), ДКЦ „Александровска“ ЕООД получи акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „много добра“ за срок от четири години.

Leave a reply