В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ВЕЧЕ ФУНКЦИОНИРА РЕВМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР

От края на м. октомври, в ДКЦ „Александровска“ стартира дейност Ревматологичен център, в който се провежда съвременна диагностика и инфузионно лечение на болни с ревматологични проблеми – възпалителни ставни заболявания – ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит, реактивни артрити, системни заболявания на съединителната тъкан – системен лупус еритематозус, васкулити и др., дегенеративни и обменни ставни заболявания – подагра, полиартроза, коксартроза, гонартроза, спондилоза, болести на извънставните меки тъкани – ентезопатии, теносиновити, периартрити, костни заболявания, паранеопластични синдроми и др.

Освен прегледи на опорно-двигателния апарат, кабинетът предлага и други медицински услуги – назначаване и интерпретация на лабораторни изследвания в обем за извънболничната помощ, анализ на изследванията от калциево-фосфорната обмяна, рентгенографии и др. образни изследвания, ехография на стави /артросонография /, анализ на ДХА измерванията на костна плътност, ставни и периставни пункции /артроцентези/, инфузии на медикаменти и биологични препарати за лечение на ревматологичните заболявания.

Ревматологичният център работи с направления по НЗОК, всеки вторник и четвъртък от 14-18ч., както и медицински услуги в удобни за пациентите часове. Тел. за записване: 02/ 9230 750, 9230 592, 9230 598.

Здравно неосигурените пациенти и тези с прекъснати здравно-осигурителни вноски могат да бъдат прегледани и изследвани срещу заплащане.

Leave a reply