В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА” Е ОБОСОБЕНА COVID ЗОНА

В COVID зоната пациенти с леко и средно-тежко протичане на вируса имат възможност да се прегледат и изследват безплатно. Кабинетът е локализиран на партера на Клиниката по кожни и венерически болести на болницата. Обслужват го лекар и мед. сестра, всеки делничен ден от 8.00 до 16.30 часа.

В COVID зоната се прави преглед за съмнение за коронавирусна инфекция само на здравноосигурени лица. Извършва се и лечение на пациенти с потвърден COVID-19, с лека или лека към средна степен на тежест на заболяването. То включва два прегледа от лекар-специалист в рамките на 10 календарни дни от датата на доказване на заболяването.

По преценка на лекаря, прегледите предвиждат:

лабораторни изследвания – в т.ч. пълна кръвна картина, CRP, ALAT, креатинин, фибриноген;
рентгенография на гръден кош и бял дроб;
ЕКГ и измерване на кислородна сатурация;
микробиологично изследване на гърлен секрет, носен секрет, храчка.

При необходимост, лекуващият лекар може да назначи безплатни лекарствени продукти за домашно лечение от позитивния лекарствен списък (т.е. безплатно).
Екипът на COVID зоната обслужва пациенти, изпратени от общопрактикуващите лекари, а също и самонасочили се лица.

 

Leave a reply