ДАМИ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ СЪРЦЕТО!

По повод Международния ден на жената – 8 март, на 06.03.2015г., в консултативните кардиологични кабинети на ДКЦ «Алексадровска», ще се проведат профилактични безплатни прегледи за оценка на сърдечно-съдовия риск при жени. Водещи кардиолози на УМБАЛ „Александровска“ ще преглеждат дамите от 12.00 до 17.00ч. Направления по НЗОК не се изискват.
Записване от 13.00-14.00 ч., на тел: 02/9230 586 – м.с. В. Георгиева

Инициативата е организирана съвместно с работна група “Жени и сърдечно-съдов риск” към Дружеството на кардиолозите в България с цел да се повиши информираността на дамите за причините и рисковете от сърдечните заболявания, да се насърчат те сами да контролират заболяванията и да ги профилактират, като се хранят и живеят здравословно. Доказано е, че >50% от намаляването на смъртността от коронарни инциденти се дължи на подобрен контрол върху рисковите фактори и само 40% – на съвременните терапевтични схеми.

Проблемът за ССЗ при жените е особено актуален за България, поради високата болестност и смъртност от ССЗ, при висока обща смъртност и негативен прираст. По данни на СЗО всяка година 8,6 млн. жени умират в света от ССЗ, повече от всички жени, които умират от злокачествени заболявания, туберкулоза, малария и СПИН. Рискът от ССЗ при жените е подценен, тъй като е общоприето становището, че те са защитени от естрогените. Грешната оценка идва оттам, че жените в млада и средна възраст, преди менопауза, са с по-нисък риск от ССЗ, но тази защита отпада след менопаузата и ако имат неконтролирани рискови фактори (РФ), са предразположени към сърдечно-съдови инциденти (сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт) и сърдечна недостатъчност. Още по-значим е фактът, че след менопаузата значително нараства изявата на РФ – артериална хипертония, захарен диабет, тютюнопушене, затлъстяване и дислипидемия.

Специалистите апелират към нежния пол за добро познаване, ограничаване или избягване на тези фактори, както и на прекомерна употреба на солени и мазни храни, обездвижване, тютюнопушене (особено в комбинация с контрацептивни медикаменти), злоупотреба с алкохол, психосоциален стрес, хормонални нарушения и пр. Това би могло да отложи или да предотврати възникването на ССЗ, както и значително да подобри контрола им.

При жените много по-често са налице съпътстващи заболявания, които могат да маскират симптомите на ССЗ. По време на профилактичните прегледи, целта на специалистите от УМБАЛ „Александровска” и Дружеството на кардиолозите в България е да се открият жени с повишен сърдечно-съдов риск, при които биха могли да се предотвратят бъдещи сърдечно-съдови и мозъчни инциденти.

Leave a reply