ДИАГНОСТИКА НА ДИХАТЕЛНИТЕ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН СТАРТИРА В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

 Полисомнографията е специален метод за диагностика на дихателните нарушения по време на сън и включва наблюдение, записване и разчитане на различни параметри по време на сън.
·        електроенцефалофрафия (ЕЕГ) – биоелектричната мозъчна активност
·        електроокулография (ЕОГ) – електрическа активност на очните ябълки
·        електромиография (ЕМГ) – следене активността на мускулатурата
·        електрокардиограма (ЕКГ) – запис на сърдечната дейност
·        оксиметрия – измерване степента на насищане с кислород на кръвта

Изследването регистрира дихателните движения и потока на въздуха през носа и устата, движенията на краката и позицията на тялото, хъркането, промените в сатурацията (определяне нивото на кислорода в артериалната кръв), както и продължителността на фазите на съня. Изследването е напълно безболезнено и продължава от 8 до 10 часа. Извършва се с помощта на полисомнограф и се състои от две части: в първата се прави запис на съня за оценка дихателните нарушения по вид и степен, а по време на втората (при необходимост) титриране с апарат СРАР за определяне на терапевтично налягане. За целта пациентът преспива една нощ в оборудвана лаборатория за изследване на съня. Множество електроди се прикрепят към главата и различни части на тялото. По тях се провеждат електрични сигнали до записващо устройство. Тези сигнали отразяват активността на мозъка и мускулната активност. На гръдния кош и корема се поставят колани, за регистрация на дишането. На пръста се поставя пулсоксиметър, който измерва кислородното насищане на артериалния хемоглобин и пулса. Информацията, която постъпва в датчиците, се обработва с помощта на компютърни програми и се представя графично като полисомнограма.

Цената на изследването е 150 лева, която включва полисомнография с титриране с апарат СРАР в една нощ.
Екипът, извършващ диагностиката на дихателните нарушения по време на сън е с над 10 годишен опит в областта. Всички членове са специалисти в областта на неинвазивната вентилация, която се извършва както амбулаторно, така и в болнична обстановка в Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести (при необходимост). Тел. за контакти: 02/92 30 556; 02/92 30 325.

Leave a reply