ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ РАЗПОЛАГА С НАЙ-СЪВРЕМЕННИЯ АПАРАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА „МЪРЗЕЛИВО ОКО“ И НА РАЗСТРОЙСТВА НА БИНОКУЛЯРНОТО ЗРЕНИЕ

Най-новата придобивка на детския очен кабинет в ДКЦ „Александровска“ е синоптофор (Synoptophor Model 2001 – HS Haag-Streit UK Ltd; Clement Clarke Ophthalmic) за плеоптично лечение на амблиопия (чрез закриване на здравото око с цел стимулиране на по-слабо виждащото око) и за ортоптично лечение на разстройства на бинокулярното зрение. Упражненията се назначават по преценка на детски офталмолог, след предварително уговорена консултация на тел.: 02/ 9230 576 или на е-mail: detski.ochen.kabinet@gmail.com. Протичат в цикъл от четири дни, забавни са за децата и могат да бъдат повтаряни по преценка на лекуващия лекар до постигане на желания резултат.

Амблиопията („мързеливо око“) е заболяване със социална значимост и е една от най-честите причини за предотвратима слепота при децата, тъй като при ранно диагностициране е лечима. Тя е неврофизиологично заболяване, причиняващо намалено зрение, без патологична находка в макулата или зрителната ос. В България засяга 7,3% от децата. Амблиопията бива няколко вида – при кривогледство (страбизъм), рефракционна (анизометропична – голяма разлика в диоптрите на двете очи; изометропична – много високи диоптри, без разлика между двете очи); депривационна (при вродено перде), идиопатична и от смесен тип. Най-добри резултати от лечението на заболяването се постигат в периода на развитие на зрението (до 7-8 годишна възраст). Лечението на амблиопия се състои в приучване на детето да използва окото с намалено зрение, като лекар определя режим на закриване на здравото око и подходящи очила.

Бинокулярното зрение (двуочно зрение, стереозрение; 3D зрение) е най-съвършената зрителна функция. При него двете очи действат съвместно и осигуряват едновременно насочване на зрителните оси към обекта, сливане на възприятията, получени от всяко око, в един обобщен зрителен образ. При това се получава допълнителна информация за пространствените взаимоотношения и релефа, нараства контрастът, подобрява се зрителната острота и се обхваща по-голяма част от пространството. Нарушенията в бинокулярното зрение се получават най-често при кривогледство (страбизъм) и при амблиопия („мързеливо око“).

Leave a reply