ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ, ПОДОБРЯВАЩ ДОСТЪПА В ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ

ДКЦ „Александровска“ стартира изпълнението на проект „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” по Договор за субсидия № В2.9а.05/15.12.2017 г., който се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и Националните фондове на страните участнички във Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество “Гърция – България 2014 – 2020” (INTERREG V – A Greece – Bulgaria 2014 – 2020).

Основна цел на проекта е да подобри достъпа до първичната здравна помощ на населението, и по-специално на нуждаещите се групи, по отношение на социално значимите болести, и което се намира в отдалечени или труднодостъпни региони в трансграничната област. Основната дейност на ДКЦ „Александровска” ще бъде свързана с подпомагането на дейностите изпълнявани от МБАЛ Девин, провеждане на профилактични прегледи и организиране на дейност за телемедицина за целите на проекта.

Важен резултат от реализиране на проектните дейности ще бъде предоставянето на достъп на пациентите до високоспециализирана консултация със специалисти в рамките на изградената връзка за телемедицина между МБАЛ Девин и ДКЦ „Александровска”.

Leave a reply