ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА” С УЛТРАМОДЕРЕН МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЕХОГРАФ ЗА РАННА ОНКОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА

От края на м. май, в ДКЦ „Александровска” функционира ехографски апарат от най-висок клас за ултразвукова диагностика на заболяванията на черния дроб и жлъчната система. Апаратът позволява диагностициране на изменения в органите, недостъпни за използваните до момента инструментални методи на изследване. С новото оборудване се установява безболково степента на „омазняване” на черния дроб (стеатоза), втвърдяване на черния дроб (цироза) и се проследява в динамика фиброзата (болестно изменение на чернодробните клетки, което води до цироза), по време и след приключване на лечението със специфични средства.

Апаратът има висока разграничителна способност за оценка на дифузни и огнищни лезии на черния дроб и на паренхимните органи, с възможност за извършване на тънкоигленна биопсия. Новата придобивка позволява висок клас доплер-сонографско изследване при анализ на коремните кръвоносни съдове и диагностициране на аневризми в коремната кухина, измерване на скоростите на кръвния поток и обема на съдовете.

Изследването се извършва от професор – гастроентеролог, в сряда и четвъртък, в интервала от 14.00 до 16.00 часа, на цена 60 лв. Записване на тел.: 02 /9230 750.

Leave a reply