ЕЕГ И ЕМГ ПО ЗДРАВНА КАСА В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“. МОДЕРЕН АПАРАТ ОТКРИВА НАРУШЕНИЯ НА НЕРВИТЕ

ДКЦ „Александровска” разполага с един от най-добрите апарати в България за диагностика на централната и периферната нервна система. Изследванията (ЕЕГ и ЕМГ) се извършват с направлиние по НЗОК от д-р Елисавета Енишейнова – специалист по неврология и неврофизиология с международен опит и известност. Д-р Енишейнова преглежда от понеделник до четвъртък в кабинет, локализиран на първия етаж на неврологичната клиника, от 10.00-13.30ч., тел. за записване: 02/9230 990.


Електромиографията
(ЕМГ) е електрофизиологично изследване за диагностика на мускулната и на периферната нервна система при възпалителни процеси, плексити, невралгии, дископатия, полиневропатия и ишиас. Използва се при слабост и болки в крайниците, тремор, мускулна атрофия, промени при ендокринни заболявания, диабетна полиневропатия и др. ЕМГ се провежда при различни състояния на мускулите – в покой, под напрежение, при произволно съкращение. Апаратът е на високо технологично ниво, което позволява с един електрод да бъде определен участъкът и степента на увреждане на нерва. Прецизността на изследването спомага за уточняване на диагнозата при пациенти с широк кръг вероятни заболявания.

С енцефалографията (ЕЕГ) се извършва електрофизиологичен мониторинг, наблюдение и записване на електрическата активност на мозъка, за диагностика и мониториране на всички заболявания, свързани с нарушения на мозъчната активност – епилепсии, деменции, някои психотични състояния. Електродите изпращат информация към компютър, който записва електрическата активност на мозъка на хартиен носител или ги показва на екрана. Някои състояния, например пристъпи, могат да се установят посредством промените в обичайната електрическа активност на мозъка.

За ЕЕГ и ЕМГ не се изисква специална подготовка. Изследванията са напълно безвредни и беболезнени, с продължителност 30-60 минути.

Leave a reply