ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕООД

2019/08/22 14:04:

Информация за обява
Обява
Техническа спецификация
Документация за участие

2019/09/03 15:46:

Информация за удължаване на срока на обява

2019/09/12 11:50:

Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП

2019/09/19 09:10:

Договор

Leave a reply