2018/04/19:
Удължаване срока на обява

2018/04/11:
Информация за обява

Документация – одобрена

Обява

2018/09/13:
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП

2018/09/21:
Договор