2019/03/29:
Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП