Диагностично – консултативен център „Александровска” ЕООД
1431 София
бул. „Св. Георги Софийски“ № 1
e-mail: dkc_alexandrovska@abv.bg
www.dkc-alexandrovska.com

Регистратура /запазване на час/
тел. 02/9230 750

Управител
Д-р Чавдар Еленков, дм

Връзки с обществеността
тел. 02/9230 364
моб. 0894 466 224
e-mail: pr.alexandrovska@gmail.com

Каса
тел. 02/9230 750

Счетоводен отдел
тел. 02/9230 782
02/9230 278
e-mail: dkc_alexandrovska_dm@abv.bg

Администрация
тел. 02/9230 519
02/9230 273

Домакин
тел. 02/9230 618