Диагностично – консултативен център „Александровска” ЕООД
1431 София
бул. „Св. Георги Софийски“ № 1
e-mail: dkc_alexandrovska@abv.bg
www.dkc-alexandrovska.com

Регистратура /запазване на час/
тел. 02/9230 750

Управител
Д-р Чавдар Еленков, дм

Връзки с обществеността
Павлина Тодорова

e-mail: pr.alexandrovska@gmail.com

Администрация
тел. 02/9230 519
02/9230 273

Каса
тел. 02/9230 750

Счетоводен отдел
тел. 02/9230 782, 278
e-mail: dkc_alexandrovska_dm@abv.bg

Отдел „Управление на човешките ресурси“
02/9230 618

Домакин
тел. 02/9230 618