МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС С НАПРАВЛЕНИЕ ПО НЗОК В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“

Нова апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика с напрегнатост на полето от 3Т (3 Тesla) е най-новата придобивка в УМБАЛ „Александровска“, по линия на проекта за създаване на Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в лечебното заведение. Това е първата уредба от този клас в държавна болница в столицата. Този клас апарати доставя много по-качествени диагностични образи при изследването на заболяванията на всички органи и системи.

Новото оборудване е особено ценно за изследвания на заболяванията на централната нервна и на мускуло-скелетната система. При заболяванията на тези две системи качествата на апаратурата са безпорни и надвишават в пъти резултатите от конвенционалните уредби за магнитен резонанс. Мозъчно-съдовата болест, промените дължащи се на възрастта, вродените заболявания, новообразуванията, проследяването на хода на различни заболявания, се представят отлично благодарение на напрегнатостта на полето от 3Т. Същото се отнася за заболяванията на ставите и на гръбначния стълб във всички негови отдели, за проследяване на хода на заболяването им и ефекта от лечението. Новата апаратура доставя отлична преценка при определяне на стадия при някои туморни заболявания и при отчитане ефекта от лечението им.

Високият клас апаратура преодолява някои от неудобствата на пациента при изследване с обикновените апарати. Отворът на апарата е по-широк в сравнение с другите апарати, високата напрегнатост на полето от 3Т позволява скъсяване на времето за изследване при някои заболявания и престоя на пациента в апарата също се скъсява. Това е благоприятно за пациентите с клаустрофобия.

Клиниката по образна диагностика на УМБАЛ “Алекандровска“ работи и с амбулаторни пациенти – с направления от НЗОК и срещу заплащане. Цените за магнитно-резонансно изследване са конкурентни. За информация и записване: 02/ 9230 895

Leave a reply