НОВИ АПАРАТИ В ДЕТСКИ ОЧЕН КАБИНЕТ

Ранното диагностициране и лечение на някои очни и зрителни заболявания имат решаващо значение за пълноценното развитие на зрителната система при децата. Преди детето да може да говори изследване на зрителната острота е невъзможно. Определянето на зрителните функции се осъществява косвено. Пълноценен профилактичен преглед при деца под три години, ако те не могат да отговарят на зрителна таблица за определяне на зрителна острота, включва:
• изследване на очна подвижност
• изследване за наличие на кривогледство
• възможност за фиксиране и следене на светлина и предмети с всяко око
• оглед на външни очни структури
• просветление – за изследване на прозрачността на прозрачните очни структури и наличие на груби патологични промени на ретината
• рефрактометрия – изследване на рефракцията

От месец ноември Детски очен кабинет ще разполага с нови мебели и медицинска апаратура. Кабинетът ще бъде оборудван с нов тест проектор за изследване на зрителната острота, нов стереотест и нов компютърен рефрактометър /оптичен уред за измерване на междузеничното разстояние, определят се оптични дефекти, диоптри и кривина на роговицата т.е. определя се необходимостта от носене на очила или лещи/.

Прегледите на недоносените ще се извършват в отделен кабинет, което ще улесни работата на специалистите, ще повиши ефективността и качеството на медицинските услуги.

Leave a reply