ПРОФИЛАКТИРАЙТЕ РАКА НА ГЪРДАТА С ПЪРВИЯ В СТРАНАТА ЦИФРОВ МАМОГРАФ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ ОБРАЗА С ТОМОСИНТЕЗА

В УМБАЛ „Александровска“ заработи цифров мамограф по линия на проекта за създаване на Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в лечебното заведение.

Мамографията е основен метод в диагностиката и скрининга на рисковия контингент при рака на млечната жлеза. Апаратът притежава всички предимства, които дават цифровите методи, но основният му приоритет, който го прави уникален за страната е, че позволява осъществяването и на нов метод за получаване на мамографски образи – с томосинтеза. Томосинтезата наподобява компютърната томография (скенерът) по това, че създава мамографски образи на срезове, пролъчвайки изследваната област под различен ъгъл. За разлика от компютърния томограф, новото обрудване използва по-малък брой ъгли за получаване на образите и така лъчевото натоварване е по-малко от това на обикновената компютърна томография, както и стойността на изследването. Томосинтезата доставя дву- и триизмерни образи, възпроизведени от цифровата технология. Това дава възможност за по-добър анализ на трудните за интерпретация, на двусмислените мамографски образи и с това осигурява по-голяма точност. Методът има голяма разделителна способност и притежава способността да визуализира най-малките изменения в изследваната тъкан. В отделни случаи методът може да направи ненужна биопсията.

Цифровият мамограф с томосинтеза е най-съвременната и надеждна технология за прецизна диагностика на болестите на млечната жлеза. С неговото наличие в УМБАЛ „Александровска” и наличието на позитронно-емисионната томография с компютърна томография (РЕТ-СТ), на реномирани хирургични клиники и на специализирана университетска клиника по патоанатомия, в лечебното заведение се затваря цикъла от диагностиката до дефинитивното лечение на болестите на женската гърда.

За мамографско изследване се изисква направление №3 от ОПЛ или друг специалист. Записване на тел.: 02/ 9230 542.

Leave a reply