Прегледи и изследвания на пациенти без направления за специалист, както и на здравно неосигурените лица се извършват в ДКЦ „Александровска” срещу заплащане според ценовата листа на здравните услуги на центъра.

Ценоразпис 22