Само с предварително записване по телефон или на е-mail: allergotestsclinic@gmail.com

Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Кремена Найденова

Телефон:02/9230 201, 632
Понеделник : 09.30 - 12.30
Сряда : 11.00 - 14.00
Четвъртък : 10.00 - 12.00
Понеделник : 17.00 - 19.00

Д-р Анна Валериева

Телефон:02/ 9230 397, 632, 231
Понеделник : 14.00 - 16.00
Вторник : 14.00 - 16.00
Четвъртък : 14.00 - 16.00
Понеделник : 16.00 - 17.00
Вторник : 16.00 - 17.00

Д-р Симеон Узунов

Телефон:02/9230 546, 632
Понеделник : 14.00 - 18.00
Сряда : 14.00 - 18.00
Петък : 14.00 - 16.00
Понеделник : 18.00 - 19.00
Сряда : 18.00 - 19.00
Петък : 16.00 - 18.00

Проф. д-р Васил Димитров

Телефон:02/9230 632
Понеделник : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 18.00 - 19.00

Д-р Денислава Недева

Телефон:02/9230 614, 632
Понеделник : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Понеделник : 18.00 - 19.00
Четвъртък : 18.00 - 19.00

Д-р Борислава Крушева

Телефон:02/9230 701, 632
Вторник : 14.00 - 17.00
Четвъртък : 14.00 - 17.00
Вторник : 17.00 - 19.00
Четвъртък : 17.00 - 19.00

Доц. д-р Мария Стаевска

Телефон:02/9230 621, 231
Понеделник : 12.00 - 16.30
Вторник : 12.00 - 14.00
Четвъртък : 12.00 - 17.00
Понеделник : 16.30 - 17.00

Д-р Цветелина Лазарова

Телефон:02/9230 632, 719
Понеделник : 07.00 - 08.00
Понеделник : 16.30 - 18.30
Четвъртък : 07.00 - 08.00
Четвъртък : 16.30 - 18.30
Понеделник : 18.30 - 20.00
Вторник : 16.30 - 18.30
Четвъртък : 18.30 - 20.00

Д-р Станка Христова

Телефон:02/9230 553, 632
Понеделник : 12.00 - 15.00
Петък : 12.00 - 15.00
Понеделник : 15.00 - 17.00
Петък : 15.00 - 17.00

Д-р Албена Бъчварова

Телефон:02/9230 231
Понеделник : 15.00 - 18.00
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Понеделник : 18.00 - 18.30

Д-р Веселин Матеев

Телефон:02/9230 448, 632
Вторник : 08.00 - 14.00
Сряда : 14.00 - 16.00
Петък : 11.00 - 16.00
Сряда : 16.00 - 17.00

Д-р Елена Петкова

Телефон:02/9230 612, 632
Вторник : 13.00 - 18.00
Четвъртък : 13.00 - 17.00
Четвъртък : 17.00 - 18.00

Д-р Теодора Ушева

Телефон:02/9230 448, 632
Вторник : 14.00 - 16.00
Сряда : 08.00 - 14.00
Петък : 08.00 - 10.00
Петък : 10.00 - 11.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 60.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Кожно-алергично тестуване с един диагностичен алерген 2.50 лв.
Автоложен тест /тест с автоложен серум/ 20.00 лв.
Спирометрия 15.00 лв.
Бронходилататорен тест с Вентолин 23.00 лв.
Бронхопровакационен тест с Метахолин 55.00 лв.
Изследване на кашличния праг 19.00 лв.
Назален провокационен тест с алергени 39.00 лв.
Назална цитонамазка и лаваж на еозинофили 13.00 лв.
Изследване на стимулирана храчка 39.80 лв.
Риноманометрия 20.00 лв.