Записването за преглед при алерголог временно се извършва на моб. 0877568233, вместо на тел. 02/ 9230 632. Предварителното записване по телефон или на е-mail: allergotestsclinic@gmail.com е задължително!

Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Денислава Недева

Телефон:02/9230 614, 632
Понеделник : 08.30 - 13.30
Четвъртък : 14.00 - 17.00
Петък : 14.00 - 15.30

Д-р Кремена Найденова

Телефон:02/9230 201, 632
Понеделник : 09.30 - 12.30
Сряда : 11.00 - 14.00
Четвъртък : 10.00 - 12.00
Понеделник : 17.00 - 19.00

Д-р Симеон Узунов

Телефон:02/9230 546, 632
Понеделник : 14.00 - 18.00
Петък : 08.30 - 13.30
Понеделник : 18.00 - 19.00

Проф. д-р Васил Димитров

Он-лайн консултация в Healee
Телефон:02/9230 632
Понеделник : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 18.00 - 19.00

Д-р Пламена Новакова

Телефон:02/9230 632
Вторник : 08.00 - 12.00
Сряда : 08.00 - 12.00
Вторник : 12.00 - 13.00

Д-р Анна Валериева

Телефон:02/ 9230 397, 632, 231
Вторник : 10.00 - 14.00
Сряда : 14.00 - 16.00
Сряда : 16.00 - 17.00

Д-р Мирослава Нешева

Телефон:02/9230 632
Вторник : 14.00 - 17.00
Сряда : 08.30 - 13.30
Вторник : 17.00 - 18.00

Д-р Борислава Крушева

Он-лайн консултация в Healee
Телефон:02/9230 701, 632
Вторник : 14.00 - 17.00
Четвъртък : 14.00 - 17.00
Вторник : 17.00 - 18.00

Проф. д-р Мария Стаевска

Он-лайн консултация в Healee
Телефон:02/9230 632
Понеделник : 12.00 - 16.30
Сряда : 12.00 - 16.00
Четвъртък : 12.00 - 17.00
Понеделник : 16.30 - 17.00

Д-р Станка Христова

Телефон:02/9230 553, 632
Понеделник : 12.00 - 15.00
Петък : 12.00 - 15.00
Понеделник : 15.00 - 17.00

Д-р Цветелина Лазарова

Он-лайн консултация в Healee
Телефон:02/9230 632, 719
Понеделник : 12.00 - 17.00
Четвъртък : 12.00 - 17.00
Понеделник : 17.00 - 18.00
Четвъртък : 17.00 - 18.00

Д-р Албена Бъчварова

Он-лайн консултация в Healee
Телефон:02/9230 632
Понеделник : 15.00 - 18.00
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Понеделник : 18.00 - 18.30

Д-р Веселин Матеев

Телефон:02/9230 448, 632
Вторник : 08.00 - 14.00
Сряда : 14.00 - 16.00
Петък : 11.00 - 16.00
Сряда : 16.00 - 17.00

Д-р Елена Петкова

Он-лайн консултация в Healee
Телефон:02/9230 612, 632
Вторник : 13.00 - 18.00
Четвъртък : 13.00 - 17.00
Четвъртък : 17.00 - 18.00

Д-р Теодора Ушева

Телефон:02/9230 448, 632
Вторник : 14.00 - 16.00
Сряда : 08.00 - 14.00
Петък : 08.00 - 10.00
Петък : 10.00 - 11.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Кожно-алергично тестуване с един диагностичен алерген 3.00 лв.
Автоложен тест /тест с автоложен серум/ 20.00 лв.
Спирометрия 20.00 лв.
Бронходилататорен тест с Вентолин 40.00 лв.
Бронхопровакационен тест с Метахолин 80.00 лв.
Изследване на кашличния праг 19.00 лв.
Назален провокационен тест с алергени 60.00 лв.
Назална цитонамазка и лаваж на еозинофили 30.00 лв.
Изследване на стимулирана храчка 39.80 лв.
Риноманометрия 35.00 лв.
Интерпретация на резултати от молекулярна алергология 50.00 лв.
Проба Манту 10.00 лв.