Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Проф. д-р Диана Петрова

Телефон:02/9230 654, 953
Понеделник : 07.00 - 08.00
Понеделник : 15.30 - 17.30
Вторник : 07.00 - 08.00
Сряда : 07.00 - 08.00
Сряда : 14.00 - 17.00
Четвъртък : 07.00 - 08.00
Четвъртък : 14.00 - 19.00
Петък : 07.00 - 08.00
Петък : 14.00 - 16.00
Понеделник : 17.30 - 18.30
Понеделник : 18.30 - 19.00
Сряда : 17.00 - 19.00

Д-р Емилия Брадистилова

Телефон:02/9230 252
Понеделник : 08.00 - 10.00
Вторник : 08.00 - 11.00
Сряда : 08.00 - 11.00
Четвъртък : 08.00 - 11.00
Понеделник : 10.00 - 11.00
Сряда : 11.00 - 12.00

Д-р Снежка Иванова

Телефон:02/9230 554
Понеделник : 14.00 - 17.00
Вторник : 14.00 - 17.00
Сряда : 14.00 - 18.00
Понеделник : 17.00 - 18.00
Вторник : 17.00 - 18.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 70.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Абдоминална ехография изследване с апарат от най-висок клас с възможност за неинвазивно измерване на плътността (фиброзата и цирозата) на черния дроб 60.00 лв.
Фиброгастроскопия 50.00 лв.
Фиброгастроскопия с биопсия 60.00 лв.
Ректороманоскопия 34.00 лв.
Ректороманоскопия с биопсия 50.00 лв.
Клизма 10.00 лв.