Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Проф. д-р Диана Петрова

Телефон:02/9230 654, 953
Понеделник : 16.30 - 18.30
Вторник : 16.30 - 18.30
Сряда : 16.30 - 18.30
Четвъртък : 16.30 - 18.30
Вторник : 18.30 - 19.00
Понеделник : 18.30 - 19.00

Д-р Емилия Брадистилова

Телефон:02/9230 252
Понеделник : 08.00 - 10.00
Вторник : 08.00 - 11.00
Сряда : 08.00 - 11.00
Четвъртък : 08.00 - 11.00
Сряда : 11.00 - 12.00
Понеделник : 10.00 - 11.00

Д-р Снежка Иванова

Телефон:02/9230 554
Понеделник : 14.00 - 17.00
Вторник : 14.00 - 17.00
Сряда : 14.00 - 18.00
Вторник : 17.00 - 18.00
Понеделник : 17.00 - 18.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Абдоминална ехография изследване с апарат от най-висок клас с възможност за неинвазивно измерване на плътността (фиброзата и цирозата) на черния дроб 60.00 лв.
Клизма 10.00 лв.