Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Доплер на черен дроб 35.00 лв.
Ехография на малък таз при жени 40.00 лв.
Ехография на слюнчени жлези 40.00 лв.
Ехография на артериите на горните крайници 35.00 лв.
Ехография на артериите на долните крайници 35.00 лв.
Ехография на щитовидна жлеза 40.00 лв.
Ехография на бъбреци 30.00 лв.
Доплер на артериите на долни крайници 35.00 лв.
Доплер на артерии на горни крайници 35.00 лв.
Ехография на скротум 30.00 лв.
Ехография на млечни жлези 40.00 лв.
Доплер на повърхностни структури 30.00 лв.
Ехография на бъбреци 30.00 лв.
Доплер на бъбреци 35.00 лв.
Абдоминална ехография 40.00 лв.
Ехография на простатна жлеза и пикочен мехур с остатътчна урина 50.00 лв.
Ехография на бъбреци и малък таз 40.00 лв.
Томосинтеза на млечна жлеза 40.00 лв.
Мамография + томосинтеза на млечна жлеза 50.00 лв.
Абдоминална ехография с апарат, най-висок клас възможност за: Доплер и измерване на фиброза на черен дроб, всички паренхимни органи, диагностика на вена кава, вена порте, аорта 60.00 лв.
Ехография на шия 40.00 лв.