Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Красимира Кощикова

Телефон:02/9230 750, 249
Понеделник : 14.00 - 18.00
Понеделник : 18.30 - 19.00
Понеделник : 18.00 - 18.30

Проф. д-р Емил Манов

Телефон:02/9230 249, 339
Вторник : 14.00 - 17.00
Четвъртък : 14.00 - 17.00
Вторник : 17.30 - 18.30
Четвъртък : 17.30 - 18.30
Вторник : 17.00 - 17.30
Четвъртък : 17.00 - 17.30

Проф. д-р Николай Рунев

Телефон:02/9230 249, 339
Сряда : 16.30 - 19.30
Четвъртък : 16.30 - 18.00
Четвъртък : 18.00 - 18.30

Д-р Рабхат Шабани

Он-лайн консултация в Healee
Телефон:02/9230 249
Понеделник : 11.00 - 13.00
Вторник : 11.00 - 13.00
Сряда : 11.00 - 13.00
Четвъртък : 11.00 - 13.00
Петък : 09.00 - 11.00
Понеделник : 13.00 - 14.00
Вторник : 13.00 - 14.00
Сряда : 13.00 - 14.00
Петък : 11.00 - 12.00
Четвъртък : 13.00 - 14.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
ЕКГ /електрокардиография/ 10.00 лв.
ЕхоКГ /ехокардиография/ 90.00 лв.
Холтер ЕКГ 90.00 лв.
Амбулаторно мониториране на артериално налягане /Холтер RR/ 90.00 лв.