Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Проф. д-р Румяна Търновска

Телефон:02/9230 249, 339
Понеделник : 14.00 - 18.00
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Понеделник : 18.00 - 19.00
Четвъртък : 18.00 - 19.00

Доц. д-р Емил Манов

Телефон:02/9230 249, 339
Вторник : 14.00 - 17.00
Вторник : 17.00 - 17.30
Вторник : 17.30 - 20.00
Сряда : 16.00 - 20.00

Доц. д-р Николай Рунев

Телефон:02/9230 249, 339
Сряда : 14.00 - 17.00
Сряда : 17.00 - 17.30
Сряда : 17.30 - 20.00
Четвъртък : 16.00 - 20.00

Д-р Рабхат Шабани

Телефон:02/9230 249, 339
Понеделник : 07.00 - 08.00
Понеделник : 16.00 - 17.00
Вторник : 07.00 - 08.00
Сряда : 07.00 - 08.00
Сряда : 16.00 - 18.00
Четвъртък : 07.00 - 08.00
Петък : 07.00 - 08.00
Сряда : 18.00 - 18.30
Сряда : 18.30 - 20.00

Д-р Коста Качев

Телефон: 02/9230 953
Понеделник : 08.00 - 13.00
Вторник : 08.00 - 14.00
Сряда : 08.00 - 13.00
Четвъртък : 08.00 - 13.00
Понеделник : 13.00 - 14.00
Четвъртък : 13.00 - 14.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 60.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
ЕКГ /електрокардиография/ 10.00 лв.
ЕхоКГ /ехокардиография/ 50.00 лв.
Холтер ЕКГ 50.00 лв.
Амбулаторно мониториране на артериално налягане /Холтер RR/ 50.00 лв.