Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Проф. д-р Емил Манов

Телефон:02/9230 249, 339
Вторник : 14.00 - 17.00
Четвъртък : 14.00 - 17.00
Вторник : 17.00 - 17.30
Четвъртък : 17.00 - 17.30
Вторник : 17.30 - 18.30
Четвъртък : 17.30 - 18.30

Проф. д-р Николай Рунев

Телефон:02/9230 249, 339
Сряда : 14.00 - 17.00
Сряда : 17.00 - 17.30
Сряда : 17.30 - 20.00
Четвъртък : 16.00 - 20.00

Д-р Рабхат Шабани

Он-лайн консултация в Healee
Телефон:02/9230 249
Понеделник : 12.00 - 16.00
Вторник : 09.00 - 13.00
Сряда : 12.00 - 15.30
Четвъртък : 09.00 - 13.00
Петък : 09.00 - 13.00
Сряда : 15.30 - 16.00
Сряда : 16.00 - 16.30
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 70.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
ЕКГ /електрокардиография/ 10.00 лв.
ЕхоКГ /ехокардиография/ 70.00 лв.
Холтер ЕКГ 70.00 лв.
Амбулаторно мониториране на артериално налягане /Холтер RR/ 70.00 лв.