Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Доц. д-р Георги Пехливанов

Телефон:02/9230 490, 448, 454
Понеделник : 09.00 - 12.00
Вторник : 08.00 - 10.00
Сряда : 09.00 - 13.00
Четвъртък : 08.00 - 10.00
Понеделник : 12.00 - 13.00

Д-р Слава Божинова

Телефон:02/9230 494
Понеделник : 08.00 - 14.00
Вторник : 12.00 - 18.00
Сряда : 12.00 - 18.00
Четвъртък : 08.00 - 14.00
Петък : 12.00 - 18.00
Понеделник : 14.30 - 16.30
Вторник : 09.30 - 11.30
Сряда : 09.30 - 11.30
Четвъртък : 14.30 - 16.30
Петък : 09.30 - 11.30

Д-р Мария Апостолова

Телефон:02/9230 494
Понеделник : 08.00 - 14.00
Вторник : 08.00 - 12.00
Сряда : 08.00 - 11.00
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Сряда : 11.00 - 12.00

Д-р Виолета Нанкова

Телефон:02/9230 486
Понеделник : 09.00 - 13.00
Вторник : 14.00 - 17.00
Сряда : 09.00 - 13.00
Четвъртък : 14.00 - 17.00
Вторник : 17.00 - 18.00

Д-р Румяна Грънчарова

Телефон:02/9230 494
Понеделник : 12.00 - 18.00
Вторник : 08.00 - 15.00
Сряда : 12.00 - 18.00
Четвъртък : 08.00 - 15.00
Петък : 08.00 - 15.00
Понеделник : 09.30 - 11.30
Вторник : 15.30 - 16.30
Сряда : 09.30 - 11.30
Четвъртък : 15.30 - 16.30
Петък : 15.30 - 16.30

Д-р Красимир Митков

Телефон:02/9230 447
Понеделник : 14.00 - 18.00
Вторник : 10.00 - 14.00
Сряда : 14.00 - 17.30
Четвъртък : 10.00 - 14.00
Петък : 14.00 - 18.00
Сряда : 17.30 - 18.00

Д-р Петьо Брезоев

Телефон:02/9230 494
Сряда : 08.00 - 13.00
Петък : 08.00 - 13.00
Сряда : 13.00 - 14.00
Петък : 13.00 - 14.00

Д-р Ася Николова

Телефон:02/9230 494
Сряда : 11.00 - 14.00
Петък : 11.00 - 14.00
Сряда : 14.00 - 15.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 60.00 лв.
Доцент: 50.00 лв.
Нехабилитиран: 40.00 лв.
Вторичен преглед 50% – до 30 дни от от първичния
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Електрокоагулация - до 3 образувания: 30.00 лв.
- до 10 образувания: 50.00 лв.
- до 20 образувания: 100.00 лв.
Кюретаж на молуски: до 10 броя: 30.00 лв.
над 10 броя: 50.00 лв.
до 30 броя: 50.00 лв.
Епикутанно кюретиране с тестуване с ЕСС 65.00 лв.
Допълнителни алергени за епикутанно тестуване на един алерген: 2.50 лв.
Прик-тест на един алерген: 2.50 лв.
Преглед с дерматоскоп (изследването е само платено) 35.00 лв.
Криотерапия за 1 лезия 10.00 лв.
Интралезионално инжектиране на келоид/киста 30.00 лв.
Мускулна инжекция 10.00 лв.
Микроскопско изследване на секрет за полово предавани болести 20.00 лв.
Нативен препарат с калиева основа 15.00 лв.