Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Мария Апостолова

Телефон:02/9230 494
Понеделник : 08.00 - 12.00
Вторник : 08.00 - 12.00
Сряда : 08.00 - 11.00
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Сряда : 11.00 - 12.00

Д-р Слава Божинова

Телефон:02/9230 494
Понеделник : 08.00 - 14.00
Вторник : 12.00 - 18.00
Сряда : 12.00 - 18.00
Четвъртък : 08.00 - 14.00
Петък : 12.00 - 18.00
Понеделник : 14.30 - 16.30
Вторник : 09.30 - 11.30
Сряда : 09.30 - 11.30
Четвъртък : 14.30 - 16.30
Петък : 09.30 - 11.30

Д-р Виолета Нанкова

Телефон:02/9230 486
Понеделник : 09.00 - 13.00
Вторник : 14.00 - 17.00
Сряда : 09.00 - 13.00
Четвъртък : 14.00 - 17.00
Вторник : 17.00 - 18.00

Д-р Румяна Грънчарова

Телефон:02/9230 494
Понеделник : 13.00 - 16.00
Вторник : 09.00 - 13.00
Сряда : 13.00 - 16.00
Четвъртък : 09.00 - 13.00
Петък : 09.00 - 13.00
Понеделник : 16.00 - 17.00
Вторник : 15.30 - 16.30
Сряда : 16.00 - 17.00
Четвъртък : 15.30 - 16.30
Петък : 15.30 - 16.30

Д-р Красимир Митков

Телефон:02/9230 447
Понеделник : 14.00 - 18.00
Вторник : 10.00 - 14.00
Сряда : 14.00 - 17.30
Четвъртък : 10.00 - 14.00
Петък : 14.00 - 18.00
Сряда : 17.30 - 18.00

Д-р Ася Николова

Телефон:02/9230 494
Вторник : 11.00 - 14.00
Сряда : 11.00 - 14.00
Петък : 11.00 - 14.00
Сряда : 14.00 - 15.00

Д-р Петьо Брезоев

Он-лайн консултация в Healee
Телефон:02/9230 494
Сряда : 08.00 - 13.00
Петък : 08.00 - 13.00
Сряда : 13.00 - 14.00
Петък : 13.00 - 14.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от първичния
Вторичен преглед от лекар-дерматолог 30.00
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Криотерапия
за 1 лезия
20.00
Електрокоагулация:
малко (1-2 мм)
30.00
до 3 малки образувания 50.00 лв.
до 10 малки образувания 70.00лв.
до 5 големи образувания 90.00 лв.
до 10 големи образувания 140.00 лв.
Шейв ексцизия за 1 брой 80.00 лв.
Кюретаж на молуски
до 5 броя
40.00 лв.
до 5-10 броя 80.00 лв.
до 10-20 броя 120.00 лв.
Скарификационна проба 10.00 лв.
Инфилтрационна анестезия 15.00 лв.
Интралезионално инжектиране 50.00 лв.
Поставяне на мускулна инжекция 10.00 лв.
Микроскопско изследване на секрет за полово предавани болести 30.00 лв
Епикутанно кюретиране с тестуване със ЕСС 120.00 лв.
Допълнителни алергени за епикутанно тестуване на 1 алерген 2.50 лв.
Прик-тест на един алерген: 2.50 лв.
Преглед с дерматоскоп (изследването е само платено) 40.00 лв.
Нативен препарат с калиева основа /КОН/ 20.00 лв.
Посявка на Сабуро за микоза 30.00 лв.
Биопсия от кожа с хистопатологична диагноза 100.00 лв.
Ботокс 1 зона/лице промо 90.00 лв.
Хиалуронов филър 1 мл 450.00 лв.
Хиалуронов филър 0.5 мл 250.00 лв.
Мезотерапия с хиалурон – 1 процедура 250.00 лв
Мезотерапия с хиалурон – 4 процедури 900.00 лв.
Мезотерапия с колаген – 1 процедура 80.00 лв.
Мезотерапия с колаген – 8 процедури 550.00 лв.
Мезотерапия косопад – 1 процедура 100.00 лв.
Мезотерапия косопад промо 50.00 лв.
Мезотерапия косопад – 5 процедури 400.00 лв.