Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Юлия Магди

Телефон:02/9230 494
Вторник : 14.00 - 16.00
Четвъртък : 14.00 - 17.00
Вторник : 16.00 - 17.00

Д-р Мария Апостолова

Телефон:02/9230 494
Понеделник : 08.00 - 12.00
Вторник : 08.00 - 12.00
Сряда : 08.00 - 11.00
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Сряда : 11.00 - 12.00

Д-р Слава Божинова

Телефон:02/9230 494
Понеделник : 08.00 - 14.00
Вторник : 12.00 - 18.00
Сряда : 12.00 - 18.00
Четвъртък : 08.00 - 14.00
Петък : 12.00 - 18.00
Понеделник : 14.30 - 16.30
Вторник : 09.30 - 11.30
Сряда : 09.30 - 11.30
Четвъртък : 14.30 - 16.30
Петък : 09.30 - 11.30

Д-р Виолета Нанкова

Телефон:02/9230 486
Понеделник : 09.00 - 13.00
Вторник : 14.00 - 17.00
Сряда : 09.00 - 13.00
Четвъртък : 14.00 - 17.00
Вторник : 17.00 - 18.00

Д-р Румяна Грънчарова

Телефон:02/9230 494
Понеделник : 12.00 - 18.00
Вторник : 08.00 - 15.00
Сряда : 12.00 - 18.00
Четвъртък : 08.00 - 15.00
Петък : 08.00 - 15.00
Понеделник : 09.30 - 11.30
Вторник : 15.30 - 16.30
Сряда : 09.30 - 11.30
Четвъртък : 15.30 - 16.30
Петък : 15.30 - 16.30

Д-р Ася Николова

Телефон:02/9230 494
Понеделник : 11.00 - 14.00
Сряда : 11.00 - 14.00
Петък : 11.00 - 14.00
Сряда : 14.00 - 15.00

Д-р Красимир Митков

Телефон:02/9230 447
Понеделник : 14.00 - 18.00
Вторник : 10.00 - 14.00
Сряда : 14.00 - 17.30
Четвъртък : 10.00 - 14.00
Петък : 14.00 - 18.00
Сряда : 17.30 - 18.00

Д-р Петьо Брезоев

Телефон:02/9230 494
Сряда : 08.00 - 13.00
Петък : 08.00 - 13.00
Сряда : 13.00 - 14.00
Петък : 13.00 - 14.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Криотерапия
за 1 лезия
10.00
Електрокоагулация:
малко (1-2 мм)
30.00
до 5 малки образувания 30.00 лв.
до 10 малки образувания 50.00лв.
до 5 големи образувания 70.00 лв.
до 10 големи образувания 115.00 лв.
Шейв ексцизия за 1 брой 60.00 лв.
Кюретаж на молуски
до 5 броя
30.00 лв.
Скарификационна проба 10.00 лв.
Инфилтрационна анестезия 15.00 лв.
Интралезионално инжектиране 40.00 лв.
Поставяне на мускулна инжекция 10.00 лв.
Микроскопско изследване на секрет за полово предавани болести 25.00 лв
Епикутанно кюретиране с тестуване със ЕСС 65.00 лв.
Допълнителни алергени за епикутанно тестуване на 1 алерген 2.50 лв.
Прик-тест на един алерген: 2.50 лв.
Преглед с дерматоскоп (изследването е само платено) 35.00 лв.
Нативен препарат с калиева основа /КОН/ 15.00 лв.
Посявка на Сабуро за микоза 20.00 лв.