Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Анна Баланова-Ангелова (пневмология и фтизиатрия)

Телефон:02/9230 586
Сряда : 13.30 - 17.00
Петък : 13.30 - 17.00
Сряда : 17.00 - 18.00
Петък : 17.00 - 18.00

Д-р Радослав Билюков (пневмология и фтизиатрия)

Телефон:02/9230 586, 750
Понеделник : 14.00 - 17.00
Сряда : 14.00 - 17.00
Четвъртък : 14.00 - 15.00
Понеделник : 17.00 - 18.00
Сряда : 17.00 - 18.00
Четвъртък : 15.00 - 16.00
Петък : 14.00 - 15.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 30 лв. – до 30 дни от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Спирометрия 20.00 лв
Динамика на дишането 20.00 лв
Кръвно-газов анализ /сатурация/ 15.00 лв
Кислородно насищане на кръвта 15.00 лв
Нарушение на дишането по време на сън /комбинирано изследване и титриране за една нощ/ 250.00 лв
Пулмологичен скрининг за бариатрична хирургия 200.00 лв