Цена на прегледа: 110 лв.
Вторичен преглед: 55 лв.